วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ ธ. ออมสินเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ปรับวงเงินเป็น 100,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo

05 เม.ย. 2022
382

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ถึงประเด็นเรื่องธ. ออมสินเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ปรับวงเงินเป็น 100,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.จากกรณีที่มีข้อความชวนเชื่อในเว็บไซต์โดยระบุว่า แอปฯ MyMo วิธีกู้เงินสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 1 แสน ธ.ออมสิน ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยความจริงคือ สินเชื่อเสริมพลังฐานรากนั้นธนาคารออมสินได้ปิดให้บริการไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 แล้ว ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวธนาคารมิอาจทราบได้ว่ามีเจตนาอย่างไร หากประชาชนหรือลูกค้าได้รับหรือพบข้อมูลลักษณะดังกล่าว โปรดสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นข้อมูลไม่ถูกต้อง อย่าได้หลงเชื่อ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงกับธนาคารออมสินก่อนทุกครั้ง รวมถึงติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่ธนาคารเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนหลักที่น่าเชื่อถือ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ที่เป็นสื่อสารมวลชน เป็นต้น.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เฟซบุ๊ก GSB society หรือโทร 1115.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่งสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนั้นธนาคารออมสินได้ปิดให้บริการไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 แล้ว หากประชาชนหรือลูกค้าได้รับหรือพบข้อมูลลักษณะดังกล่าว โปรดสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นข้อมูลไม่ถูกต้อง อย่าได้หลงเชื่อ.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg