วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

ข่าวรอบทิศ

ข่าวรอบทิศภูธร

อิ่มจัง/ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระสูตรรสรสเด็ดฝีมือแม่บ้านตำรวจทางหลวงขอนแก่น ราคาแบบบุฟเฟ่ต์ 69บาท อิ่มไม่อั้น
แต่งตั้งแล้วคณะกรรมการอัยการภาคประชาชน จ.ขอนแก่น
มทบ23เร่ง”อุดช่องขาดลำห้วยใหญ่” ป้องกันน้ำทะลักเข้าพื้นที่เขตเมืองขอนแก่น
สังคมดีมีน้ำใจน่ายกย่อง/สโมสรไลออนมหาสารคามร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไทยมหาสารคามมอบน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
ทางหลวงภาคอีสานเตรียมพร้อมกระสอบทรายไว้ก่อนรับมือพายุโนรูจะเข้ามาทำให้น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
คณะสงฆ์ตำบลบ้านเป็ดเขต1ร่วมกับศูนย์พระเครื่องขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการประกวดขับร้องสรภัญญ์
ส.ป.ก. ประชุมฯหามาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาการจัดการที่ดินของหน่วยงานรัฐ
เกษตรกรเฮ!! คปก. สนับสนุนงบกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ปี 2566 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 96 ปี 21 กันยายน 2565 นี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน อำเภอชุมแพ จังหว้ดขอนแก่น