วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

วิทยุทดลองออกอากาศ มีเฮอีกรอบ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำร่างแก้ไขกฎหมาย ให้วิทยุชุมชนหารายได้ได้ และลดค่าปรับสำหรับวิทยุภาคประชาชน ออกรับฟังความเห็น

วิทยุทดลองออกอากาศ มีเฮอีกรอบ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำร่างแก้ไขกฎหมาย ให้วิทยุชุมชนหารายได้ได้ และลดค่าปรับสำหรับวิทยุภาคประชาชน ออกรับฟังความเห็น

 นายวรพจน์ ลัภโต ประธานชมรมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน เปิดเผยว่า จากการที่ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้นำร่างแก้ไข พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....ออกรับฟังความคิดเห็น ซึ่งกำหนดรับฟังความคิดเห็นในช่วงวันที่ ๒๑ พ.ย. - ๒๑ ธ.ค.๖๖ ตามที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น
  บัดนี้ ทางชมรมฯ ได้รับแจ้งจาก สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่า ได้นำร่างแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... ออกรับฟังความคิดเห็นอีก ๑ ฉบับ ซึ่งกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในช่วงวันที่ ๒๐ พ.ย.- ๒๐ ธ.ค. ๖๖
  ร่างแก้ไขกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับนี้ พรรคเพื่อไทย โดย สส.อดิศร เพียงเกษ และคณะ เป็นผู้เสนอ เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ต.๖๖ โดยร่างทั้ง ๒ ฉบับนี้ มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้ 
 ร่างแก้ไข พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ กำหนดให้มีวิทยุขึ้นมาอีก ๑ ประเภท คือ วิทยุภาคประชาชน ออกอากาศที่กำลังส่งไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์ โดยให้นำเอาวิทยุทดลองออกอากาศ จำนวน ๓,๙๐๒ สถานีในขณะนี้ มาเปลี่ยนเป็นวิทยุภาคประชาชน , และสำหรับวิทยุประเภทธุรกิจที่เปลี่ยนเข้ามาเป็นวิทยุภาคประชาชนแล้ว ห้ามมิให้นำคลื่นความถี่ที่ใช้อยู่ออกประมูล ฯลฯ

  ส่วนร่าง แก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สาระสำคัญคือ ให้วิทยุประเภทชุมชน สามารถหารายได้ได้ แต่หาได้ได้เท่าที่เพียงพอต่อการบริหารสถานีเท่านั้น ห้ามมุ่งหวังหากำไร , ให้ลดค่าปรับทางปกครอง หากยังฝ่าฝืนไม่แก้ไข (ตามมาตรา ๖๑) จากเดิมกำหนดไว้วันละ ๕,๐๐๐ บ. หรือ ๒๐,๐๐๐ บ. หรือ ๕๐,๐๐๐ บ. (ตามแต่กรณี) เหลือเป็นวันละ ๑,๐๐๐ บ.
  ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของร่างแก้ไขทั้ง 2 ฉบับ และแสดงความคิดเห็นได้ดังนี้
  ร่างแก้ไข พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ที่ https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=328

 ร่างแก้ไข พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียง https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=327

 จากที่ได้ติดตามและดำเนินการแก้กฎหมายในครั้งนี้ ยอมรับว่ามีการดำเนินการที่ค่อนข้างเร็ว ซึ่งต้องขอบคุณพรรคเพื่อไทย ขอบคุณ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้เห็นถึงความสำคัญและความเดือดร้อนของผู้ทดลองออกอากาศ และเชื่อว่าการดำเนินการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ จะเสร็จทันตามกำหนดก่อนสิ้นปี ๖๗ แน่นอน " นายวรพจน์ กล่าว

ภาพ-ข่าว/นายวรพจน์ ลัภโต

รายงาน-นายประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 dWgJ6WZ.jpeg MAaG61.jpeg MB9x2v.jpeg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg
3 ความคิดเห็น

ขอคัดค้านการประมูลไม่ว่ากรณีใดๆ

นางสาวศิรินภา วรรณสินธ์ เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2023 9:17 am

ไม่ควรมีการประมูล

สมจิตร เฟื่องสกุล เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2023 9:17 am

เห็นด้วยค่ะ