วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

การศึกษา

The education การศึกษา

รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัด
ราชมงคลขอนแก่นจัดใหญ่ U2T For BCG RMUTI  KKC Fair เปิดนิทรรศการสินค้าดีผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 70 ตำบล
สมการรอคอย ! เวทีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” ประจำปี 2565 ในงานสีฐาน เฟสติวัล 2565
สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
“สุดเก่ง นร.ขอนแก่นวิทย์คว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (มทร.อีสานขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น) จัด โครงการอบรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นอีสาน
‘สพป.ขอนแก่น เขต 1’เปิดใหญ่!งานศิลปหัตถกรมนักเรียน และ มหกรรมเปิดโลกนวัตกรรมทางการศึกษา
“ร.ร.สนามบิน ขอนแก่น” จัดตลาดนัดฝึกการค้าขาย เสริมอาชีพให้แก่ นร.
เงินบุญผ้าป่าท่านเจ้าคุณอลงกต 55 ปี ร.ร. แก่นนคร นำมาสร้างหลังคาทางเดินให้กับ น.ร.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ออกหน่วยจัดบริการชุมชน “KKU CSV  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม”