วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

อีสานโพล ระบุ คนอีสานไม่เลือก “บิ๊กตู่” หากมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้ พร้อมให้คะแนนสบตกผลงานด้านเศรษฐกิจ

อีสานโพล ระบุ คนอีสานไม่เลือก “บิ๊กตู่” หากมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้ พร้อมให้คะแนนสบตกผลงานด้านเศรษฐกิจและแก้ไขหนี้สินครัวเรือน รวมทั้งภาวะน้ำท่วมและสถานการณ์โควิด ที่กำลังเกิดขึ้น

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 ต.ค.2564 ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นคนอีสานเรื่อง “ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 3/2564 และคาดการณ์ไตรมาส 4/2564” ซึ่งผลสำรวจพบว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 3/2564 (ก.ค. – ก.ย. 64) เท่ากับ 30.2 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดับแย่ และคาดว่าไตรมาส 3/2564 (ต.ค. – ธ.ค. 64) จะเท่ากับ 30.7 ซึ่งถือว่าดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับแย่เช่นกัน ขณะที่คะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ 20.3 เต็ม 100 คะแนนภาพรวมของรัฐบาลได้ 19.3 ต่ำสุดเท่าที่เคยสำรวจมา เนื่องจากการบริหารจัดการปัญหาโรคโควิดและเศรษฐกิจไม่เป็นที่น่าพอใจ


“การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนด้านต่างๆ และคำนวณดัชนีภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 3/2564 และคาดการณ์ไตรมาส 4/2564 พร้อมประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและภาพรวม ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2564 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,110 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด เมื่อสอบถามเกี่ยวกับ รายได้และทรัพย์สินครัวเรือน โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ และการซื้อของมูลค่าสูง และทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆ ซึ่งค่าดัชนีมีค่าระหว่าง 0 – 100 หากดัชนีอยู่ระหว่าง 0 – 19.9 คือ แย่มาก ระหว่าง 20 – 39.9 คือ แย่ ระหว่าง40 – 59.9 คือ ปานกลาง/พอใช้ ระหว่าง 60 – 79.9 คือ ดี และ ระหว่าง 80 – 100 คือ ดีมาก ดัชนีไตรมาส 3/2564 โดย มีรายละเอียดดังนี้ ด้าน ดัชนีรายได้และทรัพย์สินครัวเรือนไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 34.8 หมายความว่า รายได้และทรัพย์สินครัวเรือนอีสาน อยู่ในระดับแย่ ขณะที่ดัชนีโอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 28.1 หมายความว่า โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ในอีสาน อยู่ในระดับแย่เช่นกัน ด้านดัชนีการหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 31.9 หมายความว่า การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ของครัวเรือนอีสาน อยู่ในระดับแย่”


ผศ.ดร.สุทิน กล่าวต่ออีกว่า ด้าน ดัชนีการซื้อของมูลค่าสูงไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 25.9 หมายความว่า ความมั่นใจของครัวเรือนอีสานในการซื้อของมูลค่าสูง อยู่ในระดับแย่ ขณะที่ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 30.2 หมายความว่า ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานโดยรวม อยู่ในระดับแย่ และแย่กว่าไตรมาส 3/2564 ซึ่งมีค่าดัชนี 31.6 สำรับการคาดการณ์ไตรมาส 4/2564 พบว่าดัชนีรายได้และทรัพย์สินครัวเรือนคาดการณ์ไตรมาส 4/2564 เท่ากับ 34.8 หมายความว่า รายได้และทรัพย์สินครัวเรือนอีสาน จะอยู่ในระดับแย่ ด้าน ดัชนีโอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่คาดการณ์ไตรมาส 4/2564 เท่ากับ 29.5 หมายความว่า โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ในอีสาน จะอยู่ในระดับแย่ ขณะที่ดัชนีการหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้คาดการณ์ไตรมาส 4/2564 เท่ากับ 31.8 หมายความว่า การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ของครัวเรือนอีสาน จะอยู่ในระดับแย่เช่นกัน
“ ดัชนีการซื้อของมูลค่าสูงคาดการณ์ไตรมาส 4/2564 เท่ากับ 26.6 หมายความว่า ความมั่นใจของครัวเรือนอีสานในการซื้อของมูลค่าสูง จะอยู่ในระดับแย่ ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานคาดการณ์ไตรมาส 4/2564 เท่ากับ 30.7 หมายความว่า ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานโดยรวม จะอยู่ในระดับแย่ และจะดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 ซึ่งมีค่าดัชนี 30.2 และเมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 3/2564 ที่ผ่านมา พบว่า ได้คะแนนเพียง 20.3 เต็ม 100 ต่ำที่สุดตั้งแต่ทำการสำรวจมา เช่นเดียวกับไตรมาส 2/2564 เนื่องจากในไตรมาส 3/2564 การระบาดของโรคโควิด 19 อยู่ในระดับที่น่ากังวลและยังไม่คลี่คลาย และครัวเรือนอีสานได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมาก อีกทั้งการเยียวยาของรัฐบาลไม่เพียงพอต่อผลกระทบที่ได้รับ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคอีสานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน และการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาลในช่วงไตรมาส 3/2564 ที่ผ่านมาได้คะแนนเพียง 19.3 เต็ม 100 ต่ำที่สุดตั้งแต่ทำการสำรวจมา เนื่องจากการบริหารจัดการปัญหาโรคโควิด 19 และการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ


ผศ.ดร.สุทิน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับคะแนนผลงานรัฐบาลรายไตรมาส คนอีสานได้ให้คะแนนด้าน เศรษฐกิจ รัตน์ ร้อยละ 23.0 และหากมีการเลือกตั้งใหม่ พบว่า อันดับ1 คนอีสานยังเลือก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รองลงมาคือคุณพิธา ลิ้มเจริญ และ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ คุณอนุทิน ชาญวีรกุล เมื่อสอบถามว่าถ้ามีการเลือกตั้ง ส . ส . วันนี้ จะเลือกใคร คนอีสานระบุว่า อันดับที่ 1 คือ พรรคเพื่อไทย รองลงมาคือ พรรคก้าวไกล พรรคพลังประชารัฐ และ พรรคภูมิใจไทย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg