วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

มทร.อีสาน ชูศักยภาพ 24 นักวิจัย ติดอันดับ AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021

14 ส.ค. 2021
352

มทร.อีสาน ชูศักยภาพ 24 นักวิจัย ติดอันดับ AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน ภายใต้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดย ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ที่ได้วางแนวทางด้านยุทธศาสตร์การดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของโลก Digital Economy ซึ่งเป็นรากฐานอนาคตของประเทศไทย ซึ่ง มทร.อีสาน ได้มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกมิติ จนทำให้วันนี้ มทร.อีสาน มีผลการจัดอันดับในฐานข้อมูลต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Scimago Webometrics ที่ มทร.อีสาน กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพทางวิชาการอันดับที่ 1 ในกลุ่มราชมงคล 3 สมัยซ้อน

ในส่วนของผลการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลก จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021 พบว่ามีคณาจารย์ มทร.อีสาน จำนวน 24 ท่าน ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยในระดับประเทศ และระดับโลก ผมขอเป็นตัวแทนแสดงความยินดีและขอชื่นชมอาจารย์ทั้ง 24 ท่านและขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ มทร.อีสาน ทุกท่านผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ โดยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย นับเป็นวิธีการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยใช้ในการเปรียบเทียบตัวชี้วัดคุณภาพ (KPI) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักศึกษา ผู้ปกครองใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกที่จะมาเรียนกับ มทร.อีสาน และ Ranking ที่เราเข้าเกณฑ์ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพและเชื่อถือได้

อย่างไรก็ตามเมื่อผลการจัดอันดับออกมาแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญคือเราย่อมยินดีและชื่นชมกับทุกคนทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ที่เรามองเห็นเป้าหมายและจับมือกันเดินไปในทิศทางเดียวกัน อันดับต่างๆ ที่เราได้มานั้น เราจะนำมาวิเคราะห์ในส่วนที่มหาวิทยาลัยควรจะหนุนเสริม เพื่อให้มีจำนวนบุคลากรเพิ่มใน Rank มากขึ้นเรื่อยๆ หรือการปรากฏบน Rank อื่นๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับในระดับโลกต่อไปครับ รศ.ดร.โฆษิต กล่าวตอนท้าย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ร.10
ราชมงคลขอนแก่น ต้อนรับคณะสื่อมวลชน จาก APEC 2022 โชว์ต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram)
AIS 5G จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ปักหมุดพื้นที่การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดใหญ่ รับขวัญน้องใหม่ ศิษย์น้อมใจวันทาบูชาครู
ม.ราชมงคล จับมือสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการ ส่งเสริมการส่งออก-การจัดการด้านบริหาร-เข้าถึงแหล่งเงินทุน
มทร.อีสาน จับมือ บพท. หนุนชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ลุย 6 จังหวัดอีสาน