วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

‘มทร.อีสาน’ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดหนองแวง พระอารามหลวง

23 ต.ค. 2022
203

‘มทร.อีสาน’ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดหนองแวง พระอารามหลวง ขอนแก่น ประจำปี 2565 ได้ยอดเงิน1,729,999 บาท
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและปวารณาถวายจตุปัจจัย วัดหนองแวง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ทั้งนี้ได้มีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจัจย ทำบุญกฐินพระราชทาน จำนวนเงิน 1,729,999 บาท


    เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 ตุลาคม 2565 นพ.ธีรเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มทร.อีสาน ประจำปี 2565 ณ ชุมนุมสงฆ์ วัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับเมตตาจาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต (รศ.ดร.) รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดธาตุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี รศ.ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า  โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและปวารณาถวายจตุปัจจัย เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ทั้งนี้ได้มีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจัจย ทำบุญกฐินพระราชทาน จำนวนเงิน 1,729,999 บาท


   วัดหนองแวง เดิมชื่อ วัดเหนือ ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2332 พร้อมกับ วัดกลาง และ วัดธาตุ สร้างโดย ท้าวเพียเมืองแพน เจ้าเมืองคนแรก ณ บ้านบึงบอน (บึงแก่นนคร) ต่อมา ปีพ.ศ.2354 ท้าวจามมุตร เจ้าเมืองคนที่ 2 ได้ย้ายเมืองไปอยู่บ้านดอนพันชาติ เขตเมืองมหาสารคาม บ้านบึงบอนจึงกลายเป็นเมืองเก่า วัดจึงมีอีกนามว่า วัดหนองแวงเมืองเก่า วัดหนองแวง (วัดเหนือ) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2442  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ปีพ.ศ. 2527 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 41 เมตร ยาว 81 เมตร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2527 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง วัดมี พระมหาธาตุแก่นนคร‎ เป็นพระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 51 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจาก พระธาตุขามแก่น จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 51 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 211 ปีเมืองขอนแก่น พระธาตุสูง 81 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุม และมีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะทวารวดีผสมผสานศิลปะอินโดจีน.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566