วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

“มทร.อีสาน” ให้ทุนเรียนฟรีจนจบ ป.เอก แก่น้องบาส ฮีโร่เมืองอุดร

08 ต.ค. 2022
507

“มทร.อีสาน” ให้ทุนเรียนฟรีจนจบ ป.เอก แก่น้องบาส ฮีโร่เมืองอุดร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก พรีอมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ นายอรรถชัย อาจอุดม นักศึกษาระดับ ปวส.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่ได้ทำความดี มีจิตใจกล้าหาญ ช่วยชีวิตคนถูกไฟฟ้าดูดเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอุดรธานี แม้ตัวเองจะถูกไฟดูดไปด้วย

เมื่อเวลา 10.10 น.วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ที่ ห้องประชุมไพศาล ห์ลีละเมียร ชั้น 2 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (มทร.อีสาน)รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ นายอรรถชัย อาจอุดม นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่ได้ทำความดี มีจิตใจกล้าหาญ ช่วยชีวิตคนถูกไฟฟ้าดูดเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอุดรธานี แม้ตัวเองจะถูกไฟดูดไปด้วย โดยมี อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ,อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น , อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ,คณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี แขกผู้มีเกียรติ นักศึกษาและสื่อมวลชนร่วมงาน อย่างพร้อมเพียง

จากกรณีที่ นายอรรถชัย อาจอุดม นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี พบเห็นเด็กนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถูกไฟดูด และได้เข้าไปช่วยเหลือทันที แม้ตัวเองจะถูกไฟดูดไปด้วยนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโล ราชมงคลอีสาน

โดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอชื่นชมในความกล้าหาญ เพื่อเป็นกำลังใจและแทนคำขอบคุณ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่เกิดขึ้นในสังคม และเพื่อเป็นการหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้แก่นายอรรถชัย ได้เรียนรู้ในสาขาวิชาตามที่สนใจ มทร.อีสาน จึงพร้อมสนับสนุนคนทำความดี โดยได้มอนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร มูลค่ารวม 614,100 บาทให้แก่ นายอรรถชัย ได้เรียนต่อที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (3 ปีเทียบโอน) ระดับปริญญาโท หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 2 ปี) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 3 ปี) พร้อมดูแล เรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดหลักสูตร และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยฯ พร้อมที่จะบรรจุ เป็นบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ส่งเสริมคนดีคนเก่งของอีสาน เรามีแนวทางและประชุมร่วมกัน ทั้งรองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น คณบดี ผู้ช่วยคณบดี และผู้บริหาร มทร.อีสาน ทุกท่าน เป็นโอกาสที่เราต้องสร้างหล่อหลอมสังคม เพื่อที่จะสร้างนักศึกษา สร้างบัณฑิต ให้กับสังคมต่อไป ถ้าน้องเขามีแนวทางที่จะศึกษาต่อ ปริญญาตรีที่มีการเชื่อมโยงต่อ หลักสูตรที่มาจากปวส. ที่น้องเขาเรียนอยู่ซึ่ง เป็นสาขาที่ตรงกับคอมพิวเตอร์ที่น้องเขาเรียนอยู่ เราก็มีสาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ และมีปริญญาโทในด้านนี้ด้วย ปริญญาเอกที่สอดรับ เพราะฉะนั้นถ้าน้องเขาสนใจก็วางไทม์ไลน์สอนตามหลักได้เลย วางกรอบงบประมาณที่เป็นทุนได้เลย เรียนจนถึงปริญญาเอก แนวทางในการเรียนนี้ เราก็เป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติอยู่แล้ว

รศ.ดร.โฆษิต กล่าวต่อไปว่า เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติ ที่มีจิตอาสาภาวะความเป็นผู้นำ นั่นคืออัตลักษณ์บัณฑิตของ มทร.อีสาน เพราะฉะนั้นคำว่าจิตอาสาหรือความเป็นผู้นำ ในตัวน้องเขามีเต็มเปี่ยมอยู่แล้ว ถ้ายิ่งเขาได้เข้ามาเรียนตามกรอบ หลักสูตรที่เราจัดให้ และที่มีกิจกรรมของนักศึกษา จิตอาสา และภาวะผู้นำสิ่งนี้ก็จะเสริมแกร่งเข้าไปให้น้องเขาอีก จะได้ทำวิชาชีพและประสบการณ์ และจะได้ความหล่อหลอมเป็นคนดีของสังคม ตามอัตลักษณ์เราเน้น ก็คือ ดี เก่ง มีสุข ก็อยากให้เขาเป็นคนดียิ่งๆขึ้นไป อีกทั้งเป็นคนเก่งในสาขาอาชีพที่เขาชอบ และเราก็มีหลักสูตรที่ตรงจนถึงปริญญาเอก และมีความสุขในการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะแบ่งปันความสุขและประสบการณ์นั้น ในอนาคตที่จะจบ

รศ.ดร.โฆษิต กล่าวด้วยว่า ทาง มทร.อีสานได้มองว่าต้องการบุคลากรแบบนี้ เมื่อน้องจบปริญญาเอก สามารถที่จะมาเป็น บุคลากรหรือ อาจารย์สอนที่ มทร.อีสาน ในสาขาวิชาที่เขาเรียนมา นั่นหมายความว่าเราจะสร้างเบ้าหลอม ให้กับสังคมและเยาวชนต่อไป ถ้าเขาสนใจที่จะทำกิจกรรมคู่กับสังคมไปด้วย และเป็นผู้นำนักศึกษาก็มองว่า การที่เป็นผู้นำนักศึกษาเขาสามารถถ่ายทอด ความรู้ตรงนี้ ลงไปสู่นักศึกษาได้อย่างดีและครบถ้วนสมบูรณ์ และทำให้เกิดแรงจูงใจ ให้เกิดกับเยาวชนคนไทย ที่สนใจจะมาเรียน มทร.อีสานของเราได้

รศ.ดร.โฆษิต กล่าวเสริมว่าเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้คือผู้บริหาร มทร.อีสาน ตั้งใจไว้ถึงยาวในการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย คิดว่าหลายๆมหาวิทยาลัย ก็มีความประสงค์ดีเหมือนกับ มทร.อีสานเรา ก็คิดว่าเป็นความสนใจของน้องเขา อีกส่วนหนึ่ง และบัณฑิตที่จบจาก มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขต มีต้นทุนการเรียนที่ต่ำที่สุดในประเทศไทย เราผลิตหลักสูตรขึ้นมาและมีค่าธรรมเนียมเรียนที่ต่ำที่สุดในประเทศไทย เพื่อตอบรับคนอีสานโดยแท้จริง เพราะฉะนั้นเด็กนักศึกษาของเรา 25,000 กว่าคน

รศ.ดร.โฆษิต กล่าวเพิ่มเติมว่าในตอนที่สถานการณ์โควิด มีการคืนค่าเรียน ปรากฏว่า 25,000 กว่าคน มีการคืนค่าเล่าเรียน ไป 20% ประมาณ 40 ล้านบาท เท่ากับมหาวิทยาลัยอื่นที่มีนักศึกษาแค่หมื่นกว่าคน นั่นหมายความว่า มทร.อีสานของเรามีค่าเทอมถูกกว่ามหาวิทยาลัยอื่น เกินครึ่ง นั่นหมายความว่านี่คือเป็นสิ่งที่น้องเขาเลือกเรียนที่นี่เพราะ 1.มันใกล้บ้าน 2. เชื่อมั่นว่าความมีชื่อเสียงของเทคนิคไทย- เยอรมัน ของวิทยาเขตขอนแก่น โดยอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้โปรโมทและขับเคลื่อนตัวนี้มาโดยตลอด

” เพราะฉะนั้นสิ่งที่สองคิดว่าสำคัญ ที่เป็นปัจจัยสำคัญให้น้องเขาเลือกเรียนที่ มทร.อีสาน และก็จะเป็นศิษย์เก่าของเทคนิคไทย – เยอรมัน โดยแท้ งั้นตรงนี้น้องมีโอกาสที่จะเรียนปริญญาเอกและก็ไปดูงานที่ประเทศเยอรมัน และอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่น้องเขาเลิกเรียนที่ มทร.อีสานเราก็มีความภูมิใจ ตรงกันที่จะสร้างเยาวชนแบบนี้ และอยากจะฝากไปถึงเยาวชนคนอื่นๆ สร้างคนดีและมีความยินดี ต้อนรับน้องๆที่มีจิตใจดีงาม ที่ชอบช่วยเหลือสังคมต่อไป”รศ.ดร.โฆษิต กล่าว

ด้านนายอรรถชัย (บาส) อาจอุดม นักศึกษาระดับ (ปวส.) ฮีโร่เมืองอุดร กล่าวว่าขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้มอบทุนการศึกษา และมอบโล่ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ตื่นตันใจ และดีใจมากไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับโอกาสนี้ สิ่งที่อยากมาเรียนที่ มทร.อีสาน นั้นคือได้ยินชื่อเสียงและ สะดวกอยู่ใกล้บ้านด้วย แต่ถ้าเราเรียนจบก็สามารถเป็นอาจารย์สอนที่นี่ได้ด้วย ซึ่งไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสดีเช่นนี้ ดังนั้นต้องทำให้เต็มที่พร้อมทั้งตั้งใจเล่าเรียน ส่วนคุณยายที่ได้รู้เรื่องท่านรู้สึกดีใจมาก ที่ทางมทร.อีสาน ให้ทุนการศึกษาจนจบปริญญาเอก และรู้สึกตื้นตันใจที่ได้อยู่ใกล้บ้านต้องขอขอบพระคุณทางผู้บริหาร มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้ให้โอกาสนี้.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566