วันอังคาร, 25 มกราคม 2565

บอร์ด สปสช. เพิ่มสิทธิผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง “บัตรทอง” ล้างไตด้วยวิธีฟอกเลือด ไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่ม 1 ก.พ. นี้

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เห็นชอบให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังสิทธิบัตรทองที่ไม่สมัครใจรับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง เลือกใช้วิธีล้างไตด้วยการฟอกเลือดได้โดยไม่จ่ายเงินเอง เน้นหลักการให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สามารถร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการล้างไตกับแพทย์ได้ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป.ขณะเดียวกัน สปสช. จะต่อรองราคาลดต้นทุนบริการล้างไตในทุกวิธีเพื่อลดภาระงบประมาณ เพิ่มจำนวนหน่วยบริการล้างไตและการเพิ่มบุคลากรด้านโรคไตในระบบ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดเพิ่มขึ้น มีกลไกรองรับผู้ป่วยที่เปลี่ยนจากการล้างไตทางช่องท้องมาเป็นการฟอกเลือด เพื่อไม่ให้เพิ่มจนระบบบริการรองรับไม่ทัน ตลอดจนสนับสนุน มาตรการป้องกันและชะลอจำนวนผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ด้วย.การดำเนินการดังกล่าว นับเป็นอีกแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ป่วยซึ่งถือบัตรทอง มีสิทธิเลือกวิธีการรักษาและเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg