วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564

ปปช.ประจำจังหวัดขอนแก่น ลงตรวจสอบ “โคก หนอง นา โมเดล” อ.บ้านฝาง

พช.ขอนแก่น -สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดขอนแก่น สังเกตการณ์โครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯแผนงานที่ 3 (วงเงิน 400,000 ล้านบาท) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวลัคนา แพงมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวจุฑาวรรณ จันทรพิสิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 4 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดขอนแก่น นำโดย น.ส.อรุณี วินทะสมบัตร์ จพง.ป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายประสานงานการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4 เพื่อสังเกตุการณ์และติดตามผลการดำเนินโครงการตามพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ แผนงานที่ 3 (วงเงิน 400,000 ล้านบาท) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ 2564 พื้นที่แปลงนางหนูหยั่น เสมอใจ บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ดินร่วนปนทราย แบบมาตรฐานกรม สัดส่วน 1 :1 ขุดปรับพื้นที่ 1,424.212 ลบ.ม. จำนวนเงิน 33,800 บาท โดยมีนางจิตราภรณ์ ศรีอ่อน พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นพต. นพร.ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมให้ข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการฯ
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 4 ได้เน้นย้ำการดำเนินโครงการนี้เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ทุกกิจกรรมล้วนมีความสำคัญยิ่ง ขอฝากให้พวกเราทุกคนได้ให้ความสำคัญ และเอาใจใส่เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการเกิดความคุ้มค่า เป็นธรรม โปร่งใส และงานสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมการนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน ประชาชนได้ประโยชน์ ปฏิบัติได้จริง การเตรียมเอกสารภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆทุกกระบวนงานสำเร็จ ผู้รับจ้างมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การใช้โดรนในกการถ่ายภาพมุมสูง และท้ายสุดได้กล่าวชื่นชมน้องๆ นพต. ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน ทุ่มเท และอยากให้มีการต่อสัญญาจ้าง นพต.ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อ เนื่องจากเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกฝนการทำงานในพื้นที่
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านฝาง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการ ควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชาวขอนแก่นพร้อมใจ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9
ขอนแก่นหนาวแล้ว ข้าวโพดย่าง-มันย่าง ขายดี อาหารพื้นบ้านสุดฮิตเพิ่มพลังรับลมหนาว แม้ราคาต้นทุนจะแพงขึ้นแต่ร้านยังคงราคาจำหน่ายเท่าเดิม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานได้ทุกวัน
กระทรวงพาณิชย์”ยกทัพผู้ประกอบการจัด “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล” ร่วมใจดัน ผ้าทออีสาน สู่ตลาดโลก
“สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” เตรียมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2565 – 2566
ขอนแก่น จัดให้ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 และ 2 ให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เริ่ม 29 พ.ย.นี้ ผู้สนใจรีบจอง
คลังเลือดกลาง สภากาชาดไทย วิกฤติ เลือดหมดทุกกรุ๊ป ขณะที่ รพ.ขอเบิกวันละ 200 ถุง จ่ายได้ไม่ถึง 40 ถุง เร่งกระจายจุดรับบริจาคคลุม 4 มุมเมือง