วันพฤหัสบดี, 27 มกราคม 2565

โออาร์ สนับสนุนพื้นที่ใน พีทีที สเตชั่น 17 แห่ง ตั้งจุดกระจายยาเพื่อผู้ป่วยโควิด -19

โออาร์ สนับสนุนพื้นที่ใน พีทีที สเตชั่น 17 แห่ง ตั้งจุดกระจายยาเพื่อผู้ป่วยโควิด -19

            ร่วมกับโครงการ Primary Care Hub – “ComCOVID-19 – FM CoCare” จัดตั้งจุดกระจายยาใน พีทีที สเตชั่น 17 แห่งทั่ว กทม. และสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงมูลค่า 270,000 บาท สำหรับอาสาสมัครที่นำยาไปส่งให้ผู้ป่วยถึงบ้าน ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ส่งกำลังใจ..สู้ไปด้วยกัน

            แพทย์หญิง นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ หัวหน้าโครงการ Primary Care Hub “ComCOVID-19 FM CoCare” และ นายแพทย์พงษ์ธร เกียรติดำรงวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและคุณภาพ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับมอบน้ำมันเชื้อเพลิงมูลค่า 270,000 บาท จาก นางพรรณวดี พุฒยางกูล ผู้จัดการฝ่ายบริหารสถานีบริการส่วนกลาง และ นายณัฐพล ชูจิตารมย์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ Primary Care Hub “ComCOVIS-19 – FM CoCare” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง พริบตาคลินิกของสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย (Royal College of Family Physicians of Thailand) ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ระดับเขียวที่รักษาอาการที่บ้าน (Home Isolation) และผู้ป่วยระดับเหลืองและแดงที่ยังไม่ได้เตียงในโรงพยาบาล ปัจจุบันดูแลผู้ป่วยกว่า 20,000 ราย โดย โออาร์ ได้จัดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น 17 แห่งเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นจุดกระจายยา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งยังได้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงมูลค่า 270,000 บาท สำหรับอาสาสมัคร ซึ่ง บริษัท ดิจิตอล อีร่า กรุ๊ป จำกัด ได้นำแพลตฟอร์ม UFU (อู้ฟู่) เข้ามาร่วมอาสากับโครงการฯ ในการนำยาไปส่งให้ผู้ป่วย

ทั้งนี้ การจัดตั้งจุดกระจายยาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ส่งกำลังใจ..สู้ไปด้วยกัน” #ORStayStrongTogether ซึ่ง โออาร์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางของ พีทีที สเตชั่น ที่มุ่งเป็นศูนย์กลางที่จะช่วยเติมเต็มทุกความสุข เติมเต็มช่องว่างความช่วยเหลือ นอกจากนี้ ยังถือเป็นความร่วมแรงร่วมใจจากหลากหลายหน่วยงานที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 พร้อมส่งกำลังใจให้ทุกคนสามารถก้าวต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติในครั้งนี้  

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โออาร์ มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากแคมเปญ “ก๊าซหุงต้ม ปตท. แจกทองเป็นกอง ฉลองซีลทองใหม่” มอบรางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก 1 กิโลกรัม และรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 11 ล้านบาท
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ”กลุ่มเกษตรกรโคขุน”อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชม คลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) PTTOR
จิตอาสาคนขอนแก่นร่วมกับ PTTOR มอบไออุ่นและของขวัญแก่เด็ก ในอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่นขยายเวลาปิดเรียนต่อไปอีกจนถึงสิ้นเดือน ม.ค. รับมือโอไมคอนระบาดอย่างเข้มงวด