วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

เทศบาลนครขอนแก่น มอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 350 ชุด

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ บ้านพักคนชรา นักบุญโยเซฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล เป็นตัวแทนของเทศบาลนครขอนแก่น มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนทั้งสิ้น 350 ชุด ดังนี้ 1.บ้านพักคนชรา นักบุญโยเซฟ ธิดาเมตตาธรรมในประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 ชุด 2.โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล จำนวน 50 ชุด 3.ครัวกลางชุมชนเหล่านาดี 12 จำนวน 50 ชุด 4.ชุมชนบ้านตูม 100 ชุด 5.มูลนิธีช่วยเหลือเด็ก บ้านลูกรัก 50 ชุด6.ครัวกลางชุมชนบะขาม จำนวน 50 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้ตกงาน ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ต่อไป

ที่มา/เทศบาบนครขอนแก่น

181544976 2868201526735067 4243103884117178248 n
181194631 2868201036735116 1682140400030197058 n
182029559 2868201156735104 8196071014514868010 n
182579150 2868201043401782 4346814945794337028 n
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png