ร้อยเอ็ดส่งรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานตรวจโควิดลง อ.อาจสามารถ ซึ่งมียอดผู้ป่วยสะสม 29 ราย

    วันนี้ ( 3 พฤษภาคม 2564 ) เวลา 09.00 น.  นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการรับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จากสำนักงานควบคุมโรคติดต่อ เขต 7 ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมี  นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 169 ราย มีผู้สัมผัสผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวนมาก ทำให้มีแนวโน้มการแพร่ระบาดในพื้นที่มากขึ้น จังหวัดร้อยเอ็ดจำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและทันเวลา จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอสนับสนุนรถรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน เข้าตรวจพื้นที่ อำเภออาจสามารถ และพื้นที่อื่นในจังหวัดร้อยเอ็ด

นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  กล่าวว่า รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จากสำนักงานควบคุมโรคติดต่อ เขต 7 ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในจังหวัดร้อยเอ็ด จะปฎิบัติการคัดกรอง หาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในจังหวัดร้อยเอ็ด เบื้องต้น ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 7 วัน   โดยไม่เน้นพื้นที่ อ.อาจสามารถที่เป็นจุดแรก เพียงแห่งเดียว แต่จะลงพื้นที่คัดกรองหาเชื้อในทุกพื้นที่ ทุกอำเภอที่มีผู้ป่วย ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น การกำหนดพื้นที่ที่จะลงไปปฏิบัติการ อยู่ในดุลยพินิจ ของ นายปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้พิจารณา ส่งลงพื้นที่ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป.

สำหรับพื้นที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดร้อยเอ็ดตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ วันนี้เพิ่มขึ้น 3 ราย ยอดสะสม 169 ราย ในระลอกเมษายน 64 วันนี้มีผู้ติดเชื้อรักษาหายกลับบ้านได้ จำนวน 3 ราย(ยอดรักษาหายสะสม 43 ราย) พร้อมส่งตัวกลับชุมชนเพื่อกักตัวต่อที่บ้านอีก 14 วัน ส่วน ผู้ติดเชื้อรายใหม่

     นายนริศ คมกริช ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ กล่าวว่า โรงพยาบาลอาจสามารถได้เปิดรับการรักษาเฉพาะเหตุเร่งด่วน เท่านั้น เหตุเกิดจากมีผู้ป่วยติดเตียงได้เข้ามาทำการรักษาและได้ทำการตรวจ covid และได้พบเชื้อในผู้ป่วยจึงทำให้แพทย์พยาบาลที่ทำการตรวจรักษาอย่างใกล้ชิดขณะนั้นจึงได้ต้องทำการกักตัว 14 วันแต่ได้มีการมาทำ ตรวจถึง 2 ครั้งก็ยังเป็นลบอยู่ก็คาดว่าถ้าตรวจอีกครั้งไม่พบเชื้อประมาณวันที่ 6 ที่ 7 ก็สามารถปฏิบัติงานเช่นเดิม   อำเภออาจสามารถตอนนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 29 ราย ซึ่งกลุ่มเสี่ยงมาจากที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและได้มาเยี่ยมญาติในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมก็ไม่รู้ตนเองว่าตัวเองเป็นผู้ติดเชื้อและผู้ติดเชื้อขณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มครอบครัว  และในวันนี้ที่ได้รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานตรวจโควิด ซึ่งเรามีกลุ่มเสี่ยงอยู่ประมาณ 300 รายและคาดการณ์ว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันน่าจะเสร็จครบ  อำเภออาจสามารถได้ทำการคัดกรองและตรวจเชื้อแต่ไม่ได้ รักษาถ้ามีผู้ป่วย  ถ้าตรวจพบผู้ติดเชื้อก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลอำเภอเสลภูมิและโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  ในการตรวจครั้งนี้ได้แพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลโพนทองที่ได้ไปร่วมโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดสมุทรสาครเข้ามาช่วยคัดกรองในพื้นที่ 5 คน

ในวันนี้ มี อสม. ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง  ที่ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ได้เข้ามาตรวจในวันนี้ และก็ได้บอกว่าตรวจให้แน่ใจแน่ชัดจะดีกว่าก่อนที่จะลงไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่

////////////////////////////////

โชติกา   ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047