ทหารประจำการ มทบ.27 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบก และโรงเรียนนายสิบทหารราบ มากถึง 26 นาย

       ตามที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มีนโยบายให้จัดตั้งคณะทำงานสนับสนุนการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ทั้งหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก และหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจัดตั้งโครงการโรงเรียนเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสมรรถภาพร่างกายและวิชาการ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท

           26 เม.ย.64  ที่ บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พล.ต.ธวัชชัย  แจ้งประจักษ์  ผุ้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27  เป็นประธาน พิธีแสดงมุทิตาจิต ของทหารประจำการที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา โรงเรียนนายสิบทหารบก และโรงเรียนนายสิบทหารราบ และมอบใบประกาศเกียรติคุณคณะครูติวเตอร์ให้ส่วนราชการและผู้ให้การสนับสนุน

   พล.ต.ธวัชชัย  แจ้งประจักษ์  ผุ้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวว่า   กองทัพบก ให้ความสำคัญกับทหารกองประจำการ ให้โควต้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ในกลุ่มทหารกองประจำการ รับจำนวน 1,588 นาย รับจากพลเรือน  397 คน สำหรับทหารกองประจำการที่ต้องการรับราชการทหาร  การได้เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก นั้น เป็นจุดเริ่มต้นทหารอาชีพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษา  ประพฤติตนอยู่กรอบระเบียบวินัย   ขอให้ทุกคนพึงตระหนัก ระลึกถึงและจดจำนำไปปฏิบัติ     นำความรู้และประสบการณ์ในสิ่งที่ดีจากการเป็นทหาร ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ประกอบอาชีพโดยสุจริต  ดูแลครอบครัวและบุพการีให้มีความสุข  ร่วมกันสร้างสรรค์ ร่วมกันปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

        ทหารกองประจำการ มทบ.27  เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษา โรงเรียนนายสิบทหารบก และโรงเรียนนายสิบทหารราบ มีทหารกองประจำการสมัครสอบเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2564 จำนวนทั้งหมด 59 นาย  ทหารกองประจำการที่ผ่านการสอบ เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2564 จำนวนทั้งหมด 24 นาย และติดบุคคลสำรอง จำนวน 6 นาย ทหารกองประจำการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศ เข้าเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จำนวน 2 นาย  รวมมีทหารกองประจำการผ่านเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ทั้งหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก และหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2564 จำนวน 26 นาย   และบุคคลสำรอง จำนวน 6 นาย

   พลทหารโชคชัย    เดชพละ ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่า ตนสมัครเข้ามาเป็นทหารกองประจำการและได้สอบถามตั้งแต่ได้เข้ามาเป็นทหารใหม่วันแรกๆว่าสอบนายสิบยากง่ายแค่ไหนมีวิธีการอย่างไรบ้างก็จะมีรุ่นพี่ให้คำแนะนำในเรื่องของการสอบตนจึงมีความมานะที่อยากจะทำในสิ่งนี้ให้ได้ เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว ตนมีความรักความเป็นทหาร และภูมิใจในเครื่องแบบทหาร    ในวันนี้ตนได้ก้าวผ่านแล้ว และก้าวต่อไปจะทำให้ดีที่สุด และขอขอบคุณผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ที่ได้ให้โอกาสและให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเปิดหลักสูตรติวเตอร์หลายๆหลักสูตรก่อนไปเข้าสอบคัดเลือก 

      ในโอกาสที่จะต้องเดินทางไปรายงานตัว รับฟังคำชี้แจงและทำสัญญา เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรในต้นเดือนพฤษภาคม 2564 นั้น มณฑลทหารบกที่ 27  จะได้นำน้องๆ ที่สอบติด นำส่งถึงสถานที่ศึกษาทุกหน่วย    โดยอนุญาติให้ผู้ปกครองส่งได้แค่หน่วยต้นสังกัด( มทบ.27) เท่านั้น

////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047