ข่าวรอบทิศ » ว่าที่ นายกเล็กฯสท.เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น กลุ่มสองห้องพัฒนาเมือง คว้าชัย พร้อมนำลูกทีมเข้าวินยกทุกเขตด้วย

ว่าที่ นายกเล็กฯสท.เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น กลุ่มสองห้องพัฒนาเมือง คว้าชัย พร้อมนำลูกทีมเข้าวินยกทุกเขตด้วย

1 เมษายน 2021
226   0

เมื่อวันที่28 มีนาคม 2564 ทีผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีพร้อม สมาชิกสภาเทศบาลฯทั่วประเทศ พื้นที่สนามเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น หลังจากทางคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต) ตรวจสอบผู้ลงสมัครทุกคนต้องมีคุณสมบัติ และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้


นางฐิรญาภาวีณ์ ปิยะภิรมย์ชัย ผอ.การเลือกตั้ง ประจำเทศบาลต.หนองสองห้อง เปิดเผย ว่า หลังจากปิดรับสมัคร นายกเล็กพร้อม สท. เสร็จสิ้น และประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 28 มี.ค.64 แล้วนั้น
สำหรับคูหาลงคะแนนครั้งนี้ การมีโรคระบาด(โควิต19) ทางคณะกรรมการ จึงตั้งหน่วยเพิ่มเพื่อตรวจเช็คป้องกันโควิต19ขึ้น อยู่นอกหน่วยเลือกตั้งก่อนเข้าคูหา หากผู้มาใช้สิทธิฯมีอุณหภูมิสูง จะถูกแยกไปคูหาลงคะแนนหน่วยพิเศษ โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 9 หน่วย มีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อตรวจอุณหภูมิผู้เข้ามาใช้สิทธิ ลงคะแนนทุกคน
สนามเลือกตั้งนายกเล็กนี้ มาสมัคร รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี มีเพียงสองคน
เบอร์ 1 นายศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
เบอร์ 2 นายอดิศร ปัจจัย
ผลปรากฏว่าเบอร์1 นายศักดิ์สิทธิ์ ฯ คว้าชัยคะแนนนำขาดลอย โดยลูกทีมทั้งสองเขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่17 และ หมู่ 18 ชุมชนหนองสองห้องใต้ (บางส่วน) ลูกทีมกลุ่มสองห้องพัฒนาเมือง ได้รับคะแนนนำทั้งสองเขต
หมายเลข 3 นายบุญมี วรสิงห์ เบอร์ 4 นางมัทนา วงค์ธรรม เบอร์ 5 นายสนิท ศิริปัญญา เบอร์ 6 นส.กมลชนก ฉัตรชัยพลรัตน์ เบอร์ 7 นางสุกัญญา ศรีเตชะ และเบอร์ 8.นางเครือวัลย์ เดื่อไธสง
และเขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 16 และ หมู่18
ผู้มีคะแนนนำได้แก่ เบอร์ 3 นางสุนิสา แซ่ตัง 4 นายสามารถ ผ่องใส เบอร์ 5 นายพรชัย แซ่ตั้ง เบอร์ 6 นางศศิธร แสวงชัย เบอร์7
นายวิทวัส กลุ่มเหรียญทอง และ เบอร์ 8 นางปริศนา ลมมูลตรี ตามลำดับ
นายศักดิ์สิทธิ์ ว่าที่นายกเล็กกล่าวว่า อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง จึงขออาสารับใช้ชุมชนท้องถิ่นโดยก่อนนั้น เป็น รอง นายกเทศมนตรี ฯครั้งนี้ส่ง ผู้สมัคร สท.ครบทั้งสองเขต ชื่อกลุ่มว่า สองห้องพัฒนาเมือง ขอบคุณทุกคะแนนที่มอบให้
อนึ่ง หลังการเลือกตั้ง จะต้องรอทางคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น (กกต.)ออกประกาศรับรอง อีกครั้งกันต่อไป…
ภาพ-ข่าว/ภัสสะ บุญธรรม รายงาน

S 21667983
S 21667984