วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

ขอนแก่นร่วมขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)เขตสุขภาพที่ 7

เมื่อวันที่19 มีนาคม2564 เวลา 09.00 น.นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด(Sepsis)เขตสุขภาพที่ 7หัวข้อ Multidisciplinary Care team in SEPSIS 2021โดยมี นพ.สุรพันธ์ เจริญธัญรักษ์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ พญ.นาตยา มิลล์ ผู้อำนวยการ รพ ขอนแก่น นางเกื้อกูล เพ็ชรสันทัด หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ นางไพวัลย์ พรมที รองผอก.ด้านการพยาบาล รพ ขก.ร่วมเป็นเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล จากทุกโรงพยาบาลของจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ จำนวน 250 คน

ที่มา_เพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น