วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ขอนแก่น โครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี” กิจกรรมประจำปี 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ณ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น โดย นายทูล หาวิชา ผู้จัดการ กฟภ.พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยพนักงาน ร่วมกับ ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น, กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย และวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ร่วมกันบริจาคโลหิตตาม โครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี” เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย
โครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี” เป็นกิจกรรมทำความดีส่งเสริม “การให้” เพิ่มพูนการเป็นผู้มีจิตสำนึกสาธารณะ เห็นคุณค่าในตนเองและเพื่อนมนุษย์
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การบริจาคโลหิต สร้างบุญกุศล ในครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทราร่วมใจบริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 105 คน ได้โลหิตจำนวน 26,850 ซีซีเพื่อสำรองในคลังเลือดต่อไป..
ภาพ-ข่าว/ภัสสะ บุญธรรมขตว.อีสานตอนบน รายงาน

S 21274675
S 21274676
S 21274677