วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

สภ.เมืองร้อยเอ็ด จัดอบรมพร้อมทดสอบเพิ่มพูนความรู้ พรบ.และกฎหมายต่างๆ ให้แก่เจ้าพนักงานจราจร

     วันที่ 15  มี.ค.64  เวลา 09.45 น. พ.ต.อ.เนติวัฒน์​ จันทรา​ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  ประธานเปิดการอบรมข้าราชการตำรวจ​งานจราจร​ ตามโครงการ​ อบรมเพิ่มพูนความรู้เจ้าพนักงานจราจรสภ.เมืองร้อยเอ็ด​   ประจำปี​2564  วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย  พ.ต.ท.ปฐมพงษ์ พุทธลา สว.จร.  มีเจ้าพนักงานจราจร สภ.เมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วม 86 นาย  

     พ.ต.ท.ปฐมพงษ์​ พุทธลา​ สารวัตจราจร สภ.เมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดได้เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก  เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการจัดระเบียบการจราจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน และประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น จึงได้จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานงานจราจร  ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย พรบ.ในปัจจุบัน อาทิเช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติรถยนต์ พระราชบัญญัติขนส่งและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเข้าใจปฏิบัติได้ถูกต้อง

   **ทั้งนี้หลังอบรมให้ความรู้ได้ทำการทดสอบความรู้ตามโครงการอบรม ฯ  มีแบบข้อทดสอบจำนวน 50 ข้อ ข้อสอบ 3ชุด ต้องสอบให้ผ่าน 45ข้อ หากสอบไม่ผ่านให้อบรมรอบ2 และสอบใหม่   มีเจ้าพนักงานจราจร เข้าร่วมกิจกรรม 86 นาย

///////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047