วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

เทศบาลนครขอนแก่นมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม,นางอัศรา เอกวิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาการ ผอ.ส่วนพัฒนาชุมชน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 4 หลังคาเรือน หลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เกิดพายุฤดูร้อน วาตภัย ลมกระโชกแรง ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมอบถุงยังชีพ เครื่องนอน เครื่องอุปโภค บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน ให้ผู้ประสบเหตุวาตภัย ได้แก่ 1.นายปุ่น ซื่อตรง บ้านเลขที่ 151/17 ชุมชนหลังสนามกีฬา2 2.นายเศรษฐี สุภาศรี บ้านเลขที่ 151/16 ชุมชนหลังสนามกีฬา2 3.นางประแนง ฮามพงศ์ บ้านเลขที่ 27 ม.3 ชุมชนโนนทัน5 4.นางอุไรวรรณ เล็กดี บ้านเลขที่ 35/1 ชุมชนชัยณรงค์ สามัคคี โดยมีผู้ร่วมรับมอบได้แก่ นางรุ่งนภา โพธิ์จันทร์ประธานชุมชนหลังสนามกีฬา2 ,นางโสมสมร สุนทรพิทักษ์ ประธานชุมชนโนนทัน5 ,นายเศกฤทธิ์ ดาวังปา ประธานชุมชนชัยณรงค์สามัคคี และอสม.ของทั้งสามชุมชน สำหรับการมอบถุงยังชีพครั้งนี้เป็นโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน พื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุ

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

158415096 2832091677012719 5309192232129499135 o