วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563

08 มี.ค. 2021
662

ความเป็นมาของสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานเกิดขึ้น มาจากน้ำพระทัยความเมตตาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในปีพศ2506 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนประการศึกษา 2506

  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นำโดยนายจงจิต ดวงสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองเสาวิทยาคาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ให้เกียรติกล่าวคำนิยม คือ

       1. นายสมศักดิ์ จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

       2. นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์  นายอำเภอชุมแพ

       3. ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รองผู้อำนวยการ สพม.ขก

       4. นายกองศรี คำเถาว์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

       และท่านดร.พระครูสุรัตนานุกิจ  กล่าวสัมโมทนียกาถา 

      คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย

       1. นายวิวัฒน์ สมานชาติ  รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2

          (ประธานกรรมการ)

       2. นายวิวัฒน์ ชาเสน       ผู้ทรงคุณวุฒิ 

       3. นายชอบกิจ กนกหงษ์    ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ

       4. นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ

       5. นางสาวทรงววาด วิราฑูรย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

       6. นางสุดี นามบุรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

       7. นางกมลทิพย์  ประชานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม

          การจัดการศึกษา (กรรมการ และเลขานุการ)โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ได้

ให้ความอนุเคราะห์มาประเมินอย่างกัลยาณมิตร …

ภาพ-ข่าว/ภัสสะ บุญธรรม รายงาน .