วันพุธ, 25 พฤษภาคม 2565

มข.สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียง หวังร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ อุทิศเพื่อชุมชนและสังคม

24 มิ.ย. 2020
442

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563  อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  พร้อมด้วย นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  นางเบญจมาภรณ์ มามุข  หัวหน้างานวิทยุ  นางสาวชุตินันท์  พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง  เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสื่อวิทยุภายในจังหวัดขอนแก่น  เพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ในการนำองค์ความรู้เผยแพร่กระจายเสียง อันเป็นการสร้างประโยชน์ให้สังคมร่วมกัน

ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสำคัญในการสื่อสารทางสื่อวิทยุกระจายเสียง เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกหนแห่ง  จึงจัดโครงการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ขึ้น  โดยเข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุ มังกี้ เรดิโอ หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ ถ.ศรีจันทร์  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ซึ่ง คุณกัลยาณ์  ธีระกนก  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ มังกี้ เรดิโอ ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง  จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุ สไมล์ เอฟ.เอ็ม.101 MHz   อาคารพิมานคอนโด ถ.พิมพสุต  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โดยมี  คุณประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ ผู้อำนวยการ และคุณนิตยา  สุวรรณสิทธิ์  ร่วมให้การต้อนรับ