วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

           วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา, พล.อ.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผู้ประสานงานโครงการทหารพันธุ์ดี สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา,ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ,ผอ.ประวิทย์ บุญมี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริและคณะมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ

        ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6, นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นและเครือข่ายทหารพันธุ์ดี ร่วมให้การต้อนรับ โดยคณะ ฯ ได้เข้ารับฟังคำบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ของโครงการทหารพันธุ์ดี เช่น การฝึกอบรมทหารกองประจำการ ให้มีความรู้ในการปลูกผักปลอดภัย, งานด้านปศุสัตว์เลี้ยงเป็ดบางปะกง, ไก่ประดู่หางดำ แล้วนำองค์ความรู้ที่ได้ไปขยายผลในชุมชนตนเอง เมื่อรับราชการครบวาระแสร้างเครือข่ายในระดับชุมชน 

ในการนี้ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะได้มอบนโยบายในการดำเนินงานต่อโครงการทหารพันธุ์ดี ให้คำแนะนำการปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้นำไปแก้ไขและปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสต่อไป

จากนั้นได้ขึ้นรถรางตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 และร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้งฝอย หอยขม ปูนาในพื้นที่โครงการฯ เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับกำลังพล ครอบครัวและประชาชน  ต่อจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดีโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 6 ต่อไป

///////////////////////////////

โชติกา   ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047