วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารนิติเวช โดยมูลนิธิร่วมกตัญญู สนับสนุนงบ 12 ล้าน

              วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ ถนนริมคลองด้านทิศใต้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  พระครูวิมล บุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส ประธานฝ่ายสงฆ์   นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารนิติเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมี นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู คุณบิณฑ์ – คุณเอกพันธ์ บันลือฤทธิ์ (SAVE UBON 2019) นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และประชาชน เข้าร่วมพิธี

                  นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลศูนย์ตติยภูมิขนาด 820 เตียง มีความเชี่ยวชาญ 5 สาขา ได้แก่ สาขามะเร็ง หัวใจ อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด และปลูกถ่ายอวัยวะ มีผู้ป่วยนอกมารับบริการเฉลี่ยปีละ 7 แสนราย เฉลี่ยวันละ 2 พันคน  ผู้ป่วยในเฉลี่ยปีละ 7 หมื่นราย เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 2 พันคน  เสียชีวิตสูงสุด 15 ราย/วัน  ปัญหาที่พบคือ ห้องสุคติมีตู้เก็บศพเพียง 4 ช่อง สามารถรองรับศพได้เพียง 4 ศพ จึงทำให้ไม่มีที่รองรับศพรายใหม่ได้เพียงพอ ซึ่งโรงพยาบาลขาดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารนิติเวชเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เสียชีวิต  พระครูวิมล บุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส ได้มีแนวคิด ระดมศรัทธา เพื่อก่อสร้างอาคารนิติเวช  อีกทั้ง เมื่อปี 2563 ร้อยเอ็ดได้ประสบอุทกภัย คุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์  SAVE UBON 2019  และมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวร้อยเอ็ด และได้ทราบถึงปัญหาของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดถึงเรื่องขาดงบประมาณการก่อสร้างอาคารนิติเวช ดังกล่าว

       สืบเนื่องจากเดือนมกราคม 2563 คุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์  SAVE UBON 2019  และมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้เดินทางมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่ประสบอุทกภัย และได้ทราบถึงปัญหาของห้องสุคติของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ที่ไม่สามารถรองรับจำนวนศพที่เสียชีวิตได้เพียงพอ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารนิติเวช จากคุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์      (SAVE UBON 2019) จำนวน 5 ล้านบาท และ จากท่าน ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู จำนวน 7 ล้านบาท  รวม 12 ล้านบาท  โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  ทั้งนี้  พระครูวิมล บุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมูลนิธิบุญโกศล ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดวิ่งเสริมบารมี101 เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อร่วมสร้าง และจัดซื้ออุปกรณ์ ทางการแพทย์ อาคารนิติเวช รพ.ร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ด้วย

       โดยอาคารนิติเวชที่สร้างในครั้งนี้เป็นอาคาร 3 ชั้น   ชั้น 1 เป็นห้องรองรับศพผู้เสียชีวิต จำนวน 10 คน ห้องอาบน้ำและแต่งศพ ห้องบำเพ็ญกุศลทางศาสนาก่อนนำศพกลับ พื้นที่ 279 ตารางเมตร  ชั้น 2 เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจและชันสูตรศพ ห้องเรียนด้านนิติเวชของนักศึกษาแพทย์ พื้นที่ 240 ตารางเมตร และชั้น 3 เป็นห้องเรียน ห้องวิชาการ ห้องประชุม พื้นที่ 240 ตารางเมตร กำหนดก่อสร้าง 410 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในต้นปี 2565 หลังจากได้รับการก่อสร้างตึกนิติเวชเสร็จสิ้น ก็จะสามารถบริการด้านการเก็บศพ   ของผู้เสียชีวิต เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศล ก่อนนำศพกลับบ้าน รวมถึงเป็นสถานที่ชันสูตรศพ และการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ด้านนิติเวชวิทยาโดยสมบูรณ์แบบ

////////////////////

โชติกา   ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047