วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

พุทธศาสนิกชนร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างพระพุทธเจ้าใหญ่ ปางมารวิชัย

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวปภินพิทย์ พัวโสพิศ ผอ.สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น ได้นำพาคณะเจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างพระพุทธเจ้าใหญ่ ปางมารวิชัย ณ วัดป่าไพศาลสามัคคี ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายปี 2556 โดยมีกำนันบุญมี แก้วอาสา กำนันหมู่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอเปือยน้อย หรือที่ชาวบ้านรู้จักในนามปู่ธรรมโฮง เป็นผู้นำในการก่อสร้างมีผู้มาร่วมบุญต่อยอดผ้าป่าได้เงินทั้งสิ้น 70,614 บาท ถือเป็นอีกหนึ่งพลังแห่งศรัทธาเพื่อสร้างพระพุทธเจ้าใหญ่ไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้อยู่รอดปลอดภัยในสังคมปัจจุบัน อนุโมทนาสาธุ

ภาพ-ข่าว ภัสสะ บุญธรรม รายงาน