วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ผู้ว่าฯขอนแก่นห่วงใยลงพื้นที่ทดสอบระบบการลงทะเบียนกลุ่มพึ่งพิง เพื่อให้เข้าถึงสิทธิเราชนะได้อย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 64/ ที่ บ้านเลขที่ 133/3 บ้านบะขาม ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางสุภมาส ประพัสชัย คลังจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน มอบของใช้ที่จำเป็น และดำเนินการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ให้กับนางทองดา มีพร อายุ 87 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ แขนขาอ่อนแรง ต้องใช้วอคเกอร์ช่วยพยุงเดิน เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิโครงการเราชนะได้

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า รัฐบาลถือเป็นนโยบายสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเข้าถึงสิทธิ์โครงการเราชนะ ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้เริ่มทดลอง การอำนวยความสะดวกให้กับ นางทองดา มีพร อายุ 87 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้พึ่งพิง คือ กลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้สามารถเข้าถึง สิทธิโครงการเราชนะ โดยจังหวัดขอนแก่นได้ทดลองเริ่มดำเนินการอำนวยความสะดวกให้ถึงบ้าน รวมทั้งได้วางแผนร่วมกันกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ฝ่ายปกครองจังหวัดธนาคารกรุงไทย ธกส และ ธ.ออมสิน ซึ่งจะเป็นตัวแทนภาครัฐในการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในระดับหมู่บ้าน

ขณะนี้ จังหวัดขอนแก่นได้ทดลองทดสอบระบบความเสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ต ที่จะต้องมีความเสถียรในการดำเนินการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวบุคคล และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ ซึ่งทางจังหวัดได้พยายามปรับปรุงและวางแผนในการออกปฏิบัติงานให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์โครงการเราชนะได้อย่างครบถ้วนให้ได้มากที่สุดเพื่ออุดช่องว่างสำหรับประชาชนกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึง โดยก่อนหน้านี้ได้มีการหารือกันว่าจะมีการใช้โครงสร้างของโครงการ คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น ซึ่งจะมีข้าราชการกลุ่มหนึ่ง ที่ดูแลคู่เสี่ยวที่เป็นผู้ยากไร้ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ซึ่งอาจจะมีผู้ป่วยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงบางส่วนที่หลุดรอดไปซึ่งมีระดับรายได้ที่สูงกว่าเกณฑ์เส้นความยากจน โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนจะได้ระดมสรรพกำลังในการร่วมกันดำเนินการและแสวงหาข้อบกพร่องในทุกพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมให้ทุกคนได้ทำงานสนองตอบความต้องการของประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง

ที่มา/ปชส.ขก.