วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

กฟผ. เปิดห้องทดสอบคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

กฟผ. เปิดห้องทดสอบคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 500 kV แห่งเดียวในไทย มุ่งให้บริการตลอด 24 ชม. พร้อมขยายตลาดธุรกิจสู่อาเซียน
นางวีนัส หลงสมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางพลี ถ.บางนา-ตราด แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ มาอย่างยาวนานมากกว่า 50 ปี โดยเริ่มต้นจากการทดสอบที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 75 kV และพัฒนาศักยภาพในการทดสอบมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันห้องปฏิบัติการทดสอบนี้ สามารถทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 500 kV ได้แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการตรวจเช็คสภาพและประเมินความเสียหายของอุปกรณ์ เพื่อคาดการณ์การซ่อมแซมล่วงหน้าและลดโอกาสที่จะสูญเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ดังกล่าว
สำหรับศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 500 kV จะใช้ในการดำเนินงาน 3 รูปแบบ ได้แก่1. Commissioning Test คือ การทดสอบเพื่อนำไปใช้งานจริง2. Inspection Test คือ การทดสอบเพื่อตรวจสอบดูความเสียหายเป็นส่วน ๆ3. Maintenance Test คือ การทดสอบเพื่อการบำรุงรักษา
ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการทดสอบฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้า อาทิ โปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรายงานผลการทดสอบ รวมถึงพัฒนา Application เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานการณ์การดำเนินงานได้ตลอด 24 ชม. ด้วย
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงให้แก่หน่วยงานภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงจัดฝึกอบรมการปฏิบัติการทดสอบ พร้อมออกใบรับรองให้แก่หน่วยงานภายนอก อีกด้วย