วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

มข.และกรมธนารักษ์ จัดพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ

16 ก.พ. 2021
680

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารสิริคุณากร  ได้มีพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมลงนามในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างอาคาร ศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนางนภาวรรณ นาจะหมื่น ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีวงเงินในการก่อสร้างร่วม 4,000 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่บริการเพิ่มขึ้นอีก 120,000 ตารางเมตร ทำให้สามารถขยายบริการทางการแพทย์ โดยมีเตียงผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นอีกกว่า 600 เตียง มีห้องผ่าตัดเพิ่มอีก 25 ห้อง และห้อง ICU อีก 117 เตียง นอกจากนี้ในโครงการดังกล่าวยังมีเรือนพักญาติอีก 400 ยูนิต และอาคารจอดรถอีก 1,000 คัน นอกจากการขยายบริการทางการแพทย์แล้ว ยังทำให้สามารถเพิ่มการผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อีกปีละ 150 คน สามารถขยายการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์อีกจำนวนมาก โครงการนี้นับเป็นความสำคัญอีกก้าวหนึ่ง ของวงการสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในประเทศไทย โรงพยาบาลศรีนครินทร์มีความมุ่งมั่นที่จะขยายบริการทางการแพทย์ ไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มจำนวนเตียงห้องผ่าตัด แต่ในอาคารนี้จะมีการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศให้เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี การรักษาด้านอายุรศาสตร์ หรือทางกุมารเวชกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะยืนหยัดในการทำเพื่อประชาชนให้ถึงที่สุด และในอนาคตสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับการดูแลอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการดังกล่าวจะก่อสร้างบนพื้นที่ประมาณ 32 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 8 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมธนารักษ์ จำนวน 24 ไร่ เพื่ออนุญาตให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ในการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ซึ่งนับเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภูมิภาคข้างเคียงอีกด้วย