วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

แต่งตั้ง กกตร.สภ.หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 11 กพ.ที่ห้องประชุม สภ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
พ.ต.อ.ธีร์ธัชช์ พงษ์สุวรรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น จัดประชุมหารือ การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจฯ (กกตร.)ตามคำสั่งเมื่อวันที่ 21ธ.ค.2561 ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ กกตร.แล้วนั้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2563 ซึ่งได้ครบวาระลง อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ27 ข้อ29 และ ว่าด้วย พรบ. คณะกรรมการ กกตร. พ.ศ.2549
วาระการแต่งตั้ง กกตร.ชุดใหม่ ตามมติที่ประชุม มีจำนวนสมาชิก 22 คน เป็นกรรมการ พร้อมที่ปรึกษาอีกหกคน
จากนั้น สมาชิก กกตร.เลือกประธาน ฯกับรอง ประธาน กกตร. พร้อมด้วย ที่ปรึกษา มีรายชื่อตามลำดับ ดังนี้
นายจักพรรติ จิธนาทรัพย์ เป็นประธาน รองประธาน คือ นายอนุพล มาตย์นอก และ นายธนากร กระฉอดนอก มีสองคน นอกนั้นเป็นกรรมการ
ส่วนที่ปรึกษา กกตร.ได้แก่ นายอริยพงษ์ วนาทรัพย์ดำรง นายโกศล เนื้อดี นางสมดี กงเพชร นายไพศาล พลสำโรง นางศศิธร แสวงชัย และนางฐิรญาภาวีณ์ ปิยะภิรมย์ชัย หลังการแต่งตั้ง เสร็จสิ้น คณะกรรมการ กกตร.ชุดใหม่ทั้งหมด ร่วมกันถ่ายภาพเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป.
ภาพ-ข่าว/ ดาวเงิน อีสานตอนบน รายงาน 11ก.พ.64.