วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ผู้บริหาร SCG HOME SOLUTION แม็กซ์โฮม ขอนแก่น ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์ จำนวนเงิน 1ล้านบาท

#สังคมภูมิภาค# ทำบุญด้วยใจอันประเสริฐ  คุณสุพัฒน์-กาญจนา วัฒนามนตรี ผู้บริหาร SCG HOME SOLUTION แม็กซ์โฮม ขอนแก่น ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์ จำนวนเงิน 1ล้านบาท

โดยมีรองศาสตราจารย์อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ร่วมรับมอบในครั้งนี้ พี่น้องประชาชนที่จะบริจากเงินสมทบทุนในการก่อสร้างได้ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข.ได้ทุกวัน หรือโอนเข้าที่ ธนาคารกรุงเทพฯ บช.6310122111,ธนาคารไทยพานิช บช.5514442053 ธนาคารกรุงศรี บช.4381259862 และธนาคารกรุงไทย บช.6700523419 ได้ตลอดเวลาเช่นกัน

 ภาพ-ข่าว/ภัสสะ บุญธรรม รายงาน 8 ก.พ.64