วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

            วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 (เวลา 13.30 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 10 ตึกมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  พันเอกนายแพทย์ศิวพล  บุญรินทร์ รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ยี่ห้อ Puritan-Bennett รุ่น 840 จำนวน 1 เครื่อง  เพื่อดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

             ในโอกาสนี้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  รู้สึกซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้   ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยพสกนิกร ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในครั้งนี้   

และขอพระราชทานพระราชานุญาต น้อมเกล้า  น้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาล และประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมายุ   ยิ่งยืนนาน  พร้อมสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล    พระราชประสงค์สิ่งใด ขอสัมฤทธิ์ผลสมดังพระราชหฤทัยทุกเมื่อทุกประการ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่เหล่าข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และปวงชนชาวไทย ตลอดกาล      นิรันดร์

////////////////////

โชติกา   ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047