วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

เฮ!!สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจทางหลวงอีสานรับเงินปันผลกันทั่วหน้า

#ทางหลวงอีสานรับเงินปันผลกันทั่วหน้า#เมื่อวันก่อนที่ห้องประชุมเอนกประสงค์กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 อ.เมือง.จ.ขอนแก่น มีการประชุมระบบ ทางไกล(คอนเฟอเรนท์)ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจทางหลวงทั่วประเทศครั้งนี้ โดยมีแม่ข่ายอยู่ที่ กองบังคับการตำรวจทางหลวง    กทม. ส่วนที่ภาคอีสานตอนบนมี พ.ต.ท.มนตรี รักชาติ สว.สทล1กก4บก.ทล เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง ส.ต.อ. คณาวิทย์ รสหอม ร.ต.ต.ภัสสะ บุญธรรม  คนสีบานเย็นกรรมการ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากที่เดินทางมาจากภาคอีสานตอนบนทั้งสิ้น มีผู้สมัครเป็นคณะทำงาน 17ท่าน แทนกรรมการชุดเก่าหมดวาระลง 2ปีแต่จะคัดเลือกเหลือจำนวน7ท่านจากทั่วประเทศ ผลจากการนับคะแนนของภาคอีสานตอนบน อันดับ1คือ พ.ต.ท.ศิวกริช ดิษย์บุญรัตน์ สวย.สท.3กก4 บก.ทล.จะไปรวมกับส่วนกลางต่อไป  ร.ต.ท.พิมธนา ลุนชัยศรี หนึ่งในสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจทางหลวง ภาคอีสานตอนบน ร่วมประชุมในครั้งนี้ มีความเห็นที่เดินทางมาร่วมประชุมเสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก เดินทางก็สะดวกและห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด19 อีกด้วย ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันรถก็ประหยัดทุกอย่างเดินทางมาเป็นหมู่คณะไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯทำแบบนี้ดีมากอยากให้จัดอย่างนี้ตลอดไปฝากถึงกรรมการชุดใหม่ด้วย อนึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต)ขอขอบ คุณ พ.ต.อ. อนุรัตน์ ฉิมทิม ผกก4บก.ทล.ขอนแก่นพร้อม พ.ต.ท.บดินทร์ ชูเฉลิม สว.สทล.2กก4บก.ทล.ที่สนับสนุนอาหารว่างเครื่องดื่มหยุดพักการประชุมในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว/..ภัสสะ บุญธรรม รายงาน 3ก.พ.64.