วันพุธ, 25 พฤษภาคม 2565

โควิด-19ฟังมาตรการจากนายกเทศมนตรีตำบลขนวน อ.หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

21 มิ.ย. 2020
444

นายกเทศมนตรีตำบลขนวน อ.หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จะมีนโยบายและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชาร อย่างไรบ้าง