คลิปข่าว youtube » โควิด-19ฟังมาตรการจากนายกเทศมนตรีตำบลขนวน อ.หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

โควิด-19ฟังมาตรการจากนายกเทศมนตรีตำบลขนวน อ.หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

21 มิถุนายน 2020
72   0

นายกเทศมนตรีตำบลขนวน อ.หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จะมีนโยบายและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชาร อย่างไรบ้าง