วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

โควิด-19ฟังมาตรการจากนายกเทศมนตรีตำบลขนวน อ.หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

21 มิ.ย. 2020
629

นายกเทศมนตรีตำบลขนวน อ.หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จะมีนโยบายและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชาร อย่างไรบ้าง