วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์จัดพิธีปล่อยปลา ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2564 เวลา 10.00 น.ณ บริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ บ้านวังหินซา ม.10 ตำบลขนวนอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่นนายสมนึก ธูปหอม นายอำเภอหนองนาคำ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 1 แสนตัวมีนาย นภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯและมี ดร.ปราโมทย์ สุขสมโสด นายกเทศมนตรีตำบลขนวน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีนักเรียน ราชการการ ประชาชนเดินทางมาร่วมปล่อยพันธุ์ปลากว่า 500 คน โดยกิจกรรมครั้งนี้เขื่อนอุบลรัตน์ร่วมกับประมงจังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลขนวน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ฯลฯ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ