วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

พช.บ้านแฮด จัดกิจกรรมโครงการรวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืน เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี อาสาพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแฮด นำโดยนางมาลินี เมตตันตคุปต์ พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี อาสาพัฒนาชุมชน ณ บ้านครัวเรือนคู่เสี่ยว ปี 2562 นางสมบัติ พุทธรอด บ้านเลขที่ 16 ม.4 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ในการนี้ กำนันผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านตำบลหนิงแซง ผู้นำชุมชน องค์กรสตรีตำบลหนองแซงผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อาสาพัฒนาชุมชน(อช.) ผู้นำชุมชนตำบลจากทุกตำบล และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) รวม 30 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืน และกิจกรรม “มท.สร้างสุข (Happy Ceation) เพื่อส่งมอบความสุขให้ครัวเรือนยากจนคู่เสี่ยว ดังนี้
1) อ่านสารรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยที่ส่งความปรารถนาต่อผู้นำ อช. และ อช. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
2) มอบต้นกล้า เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและผักสวนครัวซึ่งเป็นผลผลิตจากแผนปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้แก่ครัวเรือนยากจนคู่เสี่ยว นางสมบัติ พุทธรอด และมอบให้ผู้นำ อช.ทั้ง 8 ตำบล นำไปมอบช่วยเหลือให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลของตนเอง
3) กิจกรรมเอามื้อสามัคคีปลูกผักสวนครัวให้ครัวเรือนคู่เสี่ยว เพื่อเพิ่มพื้นที่แปลง จำนวน 6 แปลง ผักสวนครัวที่ร่วมกันปลูก ได้แก่ ผักกาดแก้ว ผักกาดดอก พริ้ก บวบงู สลัด เป็นต้น
4) มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1 ผืน และข้าวสาร จำนวน 5 กิโลกรัมให้แก่ครัวเรือนคู่เสี่ยว
ทั่งนี้ นางมาลินี เมตตันตคุปต์ พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด ได้เยี่ยมชมสวนผักสวนครัว ที่นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมกันปลูกกับครัวเรือนยากจนคู่เสี่ยวตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ซึ่งผลผลิตผักสวนครัวที่ได้จากโครงการดังกล่าว สามารถลดรายจ่ายด้านอาหาร และยังสามารถสร้างรายได้เพิ่ม สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ครัวเรือน นางสมบัติ พุทธรอด เป็นอย่างดี