มวลชนไทยนิวส์/ข่าวเด่นท้องถิ่น » พนักงานเทศบาล ขก.กว่าร้อยคน ร่วมบริจาคเลือดช่วยเพื่อนมนุษย์

พนักงานเทศบาล ขก.กว่าร้อยคน ร่วมบริจาคเลือดช่วยเพื่อนมนุษย์

25 มกราคม 2021
132   0

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีขอนแก่น มอบหมายให้ นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลให้การ ต้อนรับ นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะ ให้กำลังใจพนักงานเทศบาลที่มาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอการรักษาพยาบาล ซึ่งนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้ด้วยสืบเนื่องจากขณะนี้คลังเลือดมีปริมาณน้อยมาก ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จึงได้ขอความอนุเคราะห์พนักงานเทศบาลนครขอนแก่นร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำโลหิตไว้ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน เนื่องจากหลังมีปัญหาการแพร่ระบาดรอบที่ 2 เชื้อไวรัสโควิด-19 ประชาชนไม่ออกไปบริจาค แม้ว่าทางโรงพยาบาลขอนแก่นจะนำรถรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่ไปตามสถานที่ต่างๆ แต่เนื่องจากโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ จึงทำให้มีการใช้เลือดปริมาณมากจนทำให้ปริมาณเลือดสำรองท้ายสุดนี้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ใจบุญร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคโลหิต สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 3 อาคารคุณากรปิยชาติ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 19.30 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 043-232555 ต่อ 4456 และติดต่อสอบถามสถานที่จอดรถ เบอร์โทรศัพท์ 088 – 5572353

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม