วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ททท.ขอนแก่น พร้อมเปิดมุมมองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลัง COVID-19

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น กำหนดแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

จากวิกฤต COVID – 19 เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ตลอดจนบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

โดยเชิญ CEO จาก 4 หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ดิจิทัลและเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยว 

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองหลังวิกฤต COVID-19 .ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ (Webinar)

นางสาวศิริวรรณ  สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น  เปิดเผยว่า

ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) สำหรับบุคลากรด้านการบริการการท่องเที่ยว

ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 โดยมุ่งหวังให้เกิดการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ยกระดับการบริการการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนรักษาความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ

ในระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2563 สำหรับกลุ่มเป้าหมายจะมุ่งเน้นทั้งในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและกลุ่มพนักงาน ลูกจ้างในธุรกิจท่องเที่ยว

โดยในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ททท. ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ขอนแก่น

และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคอีสานตอนกลาง เชิญ CEO จากทั้ง 4 หน่วยงาน ได้แก่ 

คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) 

และดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ“Creative Digital Economy & Tourism, from Global to Local :

ความท้าทายและบริบทใหม่ของเศรษฐกิจไทยหลัง COVID 19 จากภาพใหญ่สู่ภาพเมือง” 

ผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ทาง Facebook page : TAT Khonkaen/ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น/ 

TCDC Khon Kaen / depa Thailand ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 16.15 น.

สำหรับในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 เปิดรับสมัครพี่น้องพนักงาน ลูกจ้าง บุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ร่วมรับฟังแนวคิดสร้างความยืดหยุ่นต่อสภาวะวิกฤตและการก้าวข้ามวิกฤต ในหัวข้อ 

“การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงสำหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยว” 

(Crisis Resilience for Employees in Tourism Industry) ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 16.00 น. 

โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนาผ่านทางโปรแกรม Zoom ได้ที่ http://bit.ly.2zCWMi

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

นับเป็นกิจกรรมที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ในพื้นที่ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” และผู้ที่สนใจให้เศรษฐกิจของไทยยังคงขับเคลื่อนได้ต่อไป 

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานขอนแก่น โทร 0 4322 7714 – 5

ในวันและเวลาราชการ หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง  http://www.facebook.com/TAT.KhonkaenOffice