วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ร้อยเอ็ด ส่งทีมแพทย์จิตอาสา 7 นักรบชุดขาว ลงพื้นที่สู้ภัยโควิด-19 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

  *** นายชนาส  ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดว่า เรามีความภาคภูมิใจในทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคแล้วที่สำคัญที่สุดยังมีจิตใจทุ่มเทและเสียสละ  ในการไปครั้งนี้เป็นการอาสาสมัครสมัครใจไปจริงๆมุ่งมั่นที่จะไปช่วยสถานการณ์ที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่ทุกคนก็รับรู้รับทราบว่าจังหวัดสมุทรสาครได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19  ตอนนี้  วันนี้ประเทศไทยต้องเรียกว่ามีความต้องการความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชน ทั้งเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ที่ทางสมุทรสาครค่อนข้างที่จะมีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของปัจจุบันนี้   ที่เราไปเราไปเป็นทีม Thailand เราไปช่วยเหลือที่จะแก้ไขวิกฤตประเทศในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี

***17 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่หน้าตึกมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด   นายชนาส  ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายแพทย์ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมคณะบุคลากร ร่วมส่งให้กำลังใจ 7 บุคลากรทางการแพทย์   ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด   ที่จะเดินทางไปปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ สนับสนุนภารกิจควบคุมโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์  2564 บุคลากรทั้ง 7 ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประกอบด้วย  นายแพทย์วิบูลย์  เตชะโกศล นายแพทย์เชี่ยวชาญ  น.ส.กัญญาณัฐ  วิไลวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  นายชัยชนะ  ราตรีสุข , น.ส.สุจิตรา  พลเยี่ยม  น.ส.สุดารัตน์  กุลวงศ์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  น.ส.ประภัสสร  ไชยฮะนิจ  เภสัชกรชำนาญการ และน.ส.อาทิตติยา  ยัญศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

  ***นายแพทย์วิบูลย์  เตชะโกศล นายแพทย์เชี่ยวชาญ  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด   ได้กล่าวว่า ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้เดินทางไป 7 คน เข้าไปดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีคนไข้ประมาณ 300 กว่าคน  ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ไข้ที่ไม่มีอาการ และขอบคุณกำลังใจที่ดีและมอบให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดินทางไปในครั้งนี้

***  นายแพทย์ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น   มีผู้ป่วยที่รักษาพยาบาลอยู่ภายในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งขณะนี้ ได้ตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เป็นการเฉพาะ ซึ่งลำพังบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในพื้นที่อาจไม่พอเพียง  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีบุคลากรที่ความสมัครใจ มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่จะเดินทางไปเป็นการเสริมกำลัง สนับสนุน หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับคณะแพทย์ – พยาบาล ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร 

และฝากให้ทุกท่านที่เดินทางไปในครั้งนี้ดูแลตัวเองให้ดี ได้ทำอย่างเต็มที่ ถึงแม้ผู้ป่วยจะเป็นชาวต่างด้าว แต่เขาก็คือคน เราได้ช่วยชีวิตคนขอให้ภารกิจนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

//////////////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047