วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริจาค 500,000 บาท ให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 5๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณวิทูร – คุณวารุณี สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดขอขอบคุณผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธาสละทรัพย์สินจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งผ่านให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนำไปจัดบริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ถือเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาค เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บัญชีเลขที่ บัญชี 411-1-60663-6 สอบถามข้อมูลที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 043 – 518200 ต่อ 7678