วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

พช.ขก.เตรียมพร้อมครัวเรือนคู่เสี่ยวฯ อำเภอเปือยน้อย รับน้ำใจจากกงสุลจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่อำเภอเปือยน้อย เพื่อเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจครัวเรือนนางบุญส่ง กระจ่างโพธิ์ ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” โดยมีนายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ นายอำเภอเปือยน้อย และนางสาวอาภร ดวงกันยา พัฒนาการอำเภอเปือยน้อย พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ พช. และผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ให้การต้อนรับ และร่วมหารือวางแผน เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะกงสุลจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านของครัวเรือนเป้าหมาย ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นาวสาววาสนา แก้วนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้
โอกาสเดียวกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เยี่ยมชมผลผลิตและให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” นายสุภาพ แสงสว่าง ม.2 ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่ครัวเรือน