ชาว อ.ชุมแพร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษคุณแม่สำลี เจริญรัตนไพฑูรย์

เมื่อเร็วๆนี้ /พระเดชพระคุณพระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่านสุจริต ปัจฉิมนันท์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาสเนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษคุณแม่สำลี เจริญรัตนไพฑูรย์ ซึ่งเป็นมารดาของ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นโดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีประกอบด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากหลายกระทรวง รองผู้ว่าราชการ ปลัดจังหวัด คหบดี ผู้บริหารการศึกษา อำเภอชุมแพ สถานีตำรวจภูธรชุมแพ โรงพยาบาลชุมแพ เทศบาลเมืองชุมแพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชนทุกแขนง ญาติสนิท มิตรสหายร่วมประกอบพิธีมากมายณ.เมรุวัดประสิทธิ์ไพศาล อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น