วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ สำหรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติฯ รุ่นที่ 10

15 พ.ค. 2024
71

   สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสินติธรรม รักสคูล ดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล , ท่านไพโรจน์ มินเด็น ตุลาการศาลปกครองสูงสุด , ท่านปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้พิพากษาอาวุโสศาลแพ่ง, ท่านสุทธิธรรม รัตนแสนยานุภาพ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรร, นายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม และ อาจารย์สุจินันท์ หรสิทธิ์ รองผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูลขอนแก่น, โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม

หลักสูตรนี้มีการถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีการศึกษาดูงาน ณ ศาลแพ่ง (รัชดา) โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาพรวมของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท พ.ศ. 2562  เทคนิคและกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย การฝึกปฏิบัติขึ้นโต๊ะเจรจาไกล่เกลี่ย ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ธรรมชาติของความขัดแย้ง ปัจจัยแห่งความสำเร็จ รวมถึงการฝึกพัฒนาบุคลิกภาพในการเตรียมตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ทั้งด้านการใช้คำพูด การฟังอย่างตั้งใจ และการขอโทษอย่างจริงใจ โดยผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้ฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง อาญา และประเด็นสาธารณะโดยใช้สถานการณ์จำลอง และที่สำคัญในหลักสูตร มีการศึกษาดูงานที่ศาลแพ่งรัชดา เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการไกล่เกลี่ยโดยตรง รวมถึงได้เห็นสถานที่ ห้องปฏิบัติงานที่ใช้ในการเจรจาไกล่เกลี่ยในสถานการณ์จริง

การอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานภาคเอกชน โดยผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรอง จากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสามารถยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ของกระทรวงยุติธรรม ได้ในลำดับต่อไป

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐฯ
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร เตรียมความพร้อมให้กับ สมาชิกสภาท้องถิ่น สำหรับการเลือกตั้งและบทบาทการทำงานที่ตรงความต้องการของประชาชน
สำนักบริการวิชาการ เขย่าทักษะบุคลากรด้วยการประยุกต์ใช้ Generative AI ในการปฏิบัติงาน
สำนักบริการวิชาการ ยกระดับศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น จัดหลักสูตร Upskill “ทบทวน การดำเนินการในกิจการสภาและการประชุมสภาท้องถิ่นฯ”
มข. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว และ คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ฯ
มข. พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและสมาคมส่งเสริมผ้าผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน”