วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

สำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่หารือแนวทางการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาศักยภาพ คนพิการเพื่อประกอบอาชีพฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลน้ำพอง

11 พ.ค. 2024
49

สำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่หารือแนวทางการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาศักยภาพ คนพิการเพื่อประกอบอาชีพฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลน้ำพอง

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 25657 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เข้าหารือ ร่วมกับ นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลน้ำพอง เพื่อรับฟังขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลน้ำพอง

นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ โดยปัจจุบันทางโรงพยาบได้มีการส่งเสริมผู้การในการใช้ที่ดินเปล่าของโรงพยาบาลในการปลูกผักเพื่อส่งขายเป็นวัตถุดิบให้กับโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับคนพิการในโรงพยาบาล และสามารถนำมาพัฒนาทำเป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะทางการเกษตรให้กับทางคนพิการ สร้างงาน สร้างอาชีพได้อีก

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐฯ
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร เตรียมความพร้อมให้กับ สมาชิกสภาท้องถิ่น สำหรับการเลือกตั้งและบทบาทการทำงานที่ตรงความต้องการของประชาชน
สำนักบริการวิชาการ เขย่าทักษะบุคลากรด้วยการประยุกต์ใช้ Generative AI ในการปฏิบัติงาน
สำนักบริการวิชาการ ยกระดับศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น จัดหลักสูตร Upskill “ทบทวน การดำเนินการในกิจการสภาและการประชุมสภาท้องถิ่นฯ”
มข. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว และ คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ฯ
มข. พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและสมาคมส่งเสริมผ้าผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน”