วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ถอดประสบการณ์จริงจากเจ้าของกิจการที่สามารถเอาชนะและฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ กับ XMBA หลักสูตรเพื่อหัวใจของการทำธุรกิจสำหรับผู้บริหาร

หัวใจของการทำธุรกิจ คือความเข้าใจถึงส่วนที่สำคัญในธุรกิจตัวเองเพื่อความมั่นคงและเติบโตของกิจการ เจ้าของธุรกิจจึงจำเป็นต้องมองเห็นความสัมพันธ์ในแต่ละด้านจากภาพรวมซึ่งมีความเชื่อมโยงกันอยู่ ดังนั้นองค์ประกอบสำคัญที่จะเป็นกระดูกสันหลังในการทำธุรกิจ คือการจัดวางระบบธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงแต่ละด้านให้ราบรื่น รวมถึงการวางกรอบแผนงานในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะใน 5 ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของธุรกิจ ได้แก่

Strategic Move เพราะธุรกิจจำเป็นต้องเดินหน้าอย่างมีกลยุทธ์ รู้จักตัวเอง รู้จักลูกค้า มองเห็นเป้าหมาย และสามารถออกแบบกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ ด้วยการแปลง Goal และ Vision & Mission ให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่ชัดเจน กำหนดกรอบ framework ระบบแผนงานที่เจาะลึกลงไปยังแต่ละฝ่ายจนถึงระดับบุคคลได้ เพื่อบรรลุตามเป้าที่วางไว้

Branding for Executives การสร้างตัวตนในธุรกิจให้คนเข้าใจและรับรู้ถึงคุณค่าในสิ่งที่เราสื่อสารออกไป สิ่งแรกที่สำคัญ คือ Branding แม้ว่าอาจไม่เห็นผลได้ด้วยเม็ดเงิน แต่จะช่วยให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของเราอยู่ในใจ ซึ่งจะส่งผลให้งบประมาณในการทำการตลาดน้อยลงได้ แต่ยังคงสร้างยอดขายได้มากขึ้น และการขึ้นแท่นเป็นแบรนด์ที่ลูกค้ารักได้ ก็เหมือนกำแพงป้องกันคู่แข่งรายใหม่ได้อีกด้วย

Marketing for Executives การตลาดสำหรับผู้บริหาร ด้วยการทำการตลาดที่จะทำให้ผู้คนได้รู้จักธุรกิจมากขึ้น และเปลี่ยนคนรู้จักมาเป็นลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อยอดสู่เป้าหมาย สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้

Finance for Executives ด้วยการวางแผนและบริหารจัดการเงิน นอกจากจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ในระยะยาวแล้ว ยังช่วยให้คุณเติบแต่ได้อย่างรวดเร็วด้วยการบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ไปสร้างผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

HR for Executives เพราะกำลังคนคือทรัพยากรสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ การรู้จักบริหารคนให้ตรงจุดจะช่วยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนขององค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยที่เจ้าของธุรกิจเหนื่อยเองน้อยลง

ไม่ว่าธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่, Startup, ธุรกิจ SMEs หรือธุรกิจออนไลน์ขนาดเล็ก ก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักและเข้าใจพื้นฐานในการทำธุรกิจทั้ง 5 องค์ประกอบนี้ให้ชัดเจน ธุรกิจถึงจะเติบโตและมั่นคงอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ เพราะ “ความรู้ธุรกิจดี ๆ ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน”

หลักสูตร XMBA จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ผู้บริหารยุคนี้ควรต้องรู้ในการทำธุรกิจ นพ-พงศธร ธนบดีภัทร ผู้เป็นทั้งอาจารย์ นักธุรกิจ ครีเอเตอร์ และที่ปรึกษาทางธุรกิจ และเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ โดยการถอดบทเรียนจาก Harvard Business School (HBX) รวบรวมหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและประสบการณ์ในการทำธุรกิจ มาออกแบบแต่ละคลาสด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น ให้ผู้บริหารได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้สอนและเพื่อนร่วมคลาสผ่านเวิร์กช็อป และเรียนรู้ประสบการณ์จาก Case Study ระดับโลก เรียนรู้การออกแบบ Framework ที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถขยายธุรกิจได้ โดยใช้โมเดล 7 เพดานที่จำกัดการเติบโตของธุรกิจ และการเรียนแบบ Case-Based Learning จำลองสถานการณ์ธุรกิจจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาลองตัดสินใจจริงจากกรณีศึกษาเหล่านี้ สรุปรวมองค์ความรู้ที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ดำเนินการ แก้ไข และพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้

นอกจากคุณนพ-พงศธร ธนบดีภัทร ในฐานะ Main Speaker ของหลักสูตรแล้ว ยังมี Speaker นักธุรกิจระดับประเทศ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจ พร้อมตอบทุกคำถามทางธุรกิจอย่างใกล้ชิดในด้านการตลาด การเงิน การบริหารคน และการสร้างแบรนด์

คุณนพ พงศธร ธนบดีภัทร ประธาน eddu Group International Co., Ltd. และ CEO ของ FINNX Co., Ltd.

ผู้ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัย Harvard ให้เป็น 1 ใน Specialization in Strategy ที่เชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์

เจ้าของรางวัล “นักธุรกิจรุ่นใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปี (JUMC STAR)” รางวัลโดยสมาคมนิสิตเก่า MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คุณแท็ป รวิศ หาญอุตสาหะ  CEO Srichand Co., Ltd. & Mission to the Moon Media Co., Ltd.

ผู้รีแบรนด์ตกยุคอย่าง “ศรีจันทร์” ให้ดังไกลถึงญี่ปุ่น สร้างปรากฏการณ์ขายดีจนผลิตไม่ทัน รวมไปถึงเป็นเจ้าของ Podcast ชื่อดังอย่าง Mission to the Moon

คุณฮิม วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล CEO Warrix Sport Public Co., Ltd.

เรียนรู้เทคนิคการบริหาร Cash Cycle โดยคุณฮิม เจ้าของลิขสิทธิ์เสื้อฟุตบอลทีมชาติไทย และสโมสรฟุตบอลชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ที่สามารถเปลี่ยนยอดขายในระดับ 10 ล้านไปสู่ 1,000 ล้านบาทได้ภายในไม่กี่ปี

 คุณกวาง กัญจน์ณัฏฐ์ ศรนุวัตร CEO HRX International Co., Ltd.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารคนภายในองค์กร ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กจนเติบโตเป็นบริษัทมหาชน

คุณคิว ศาสตรา รัตตโนภาส CMO จาก eddu Group International Co., Ltd.

นักการตลาดผู้โชกโชนประสบการณ์ เคยดูแลแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศ อย่าง L’Occitane, GQ, เงินติดล้อ และอื่นๆ

หลักสูตร XMBA เป็นหลักสูตรที่อัดแน่นด้วยเนื้อหา และสามารถเรียนรู้ทุกเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ในการทำธุรกิจได้ตั้งแต่ต้นจนจบภายในเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อสามารถนำความรู้ แนวคิดใหม่ ๆ ที่ได้ไปปรับใช้และแก้ปัญหาในธุรกิจได้ทันที ซึ่งความเข้าใจในธุรกิจทั้งระบบนั้น ไม่ได้สำคัญกับแค่เจ้าของกิจการและผู้บริหารเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์กับพนักงานในสาย Management Level ที่ต้องเข้าใจภาพรวมขององค์กร เพื่อทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย

โดยที่ผ่านมาหลักสูตร XMBA ภายใต้การบริหารของ Eddu Group International ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูง จากองค์กรเอกชนและภาครัฐมากมาย มีผู้เรียนสำเร็จจากทุกหลักสูตรทุกรุ่นรวมแล้วกว่า 15,000 คน ทั้งผู้บริหารและบุคลากรจากบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น PTT, WARRIX (เสื้อทีมชาติไทย), Miss Grand Thailand, Asia Soft, โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ และเจ้าของธุรกิจชื่อดังที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น Bearhouse, SOS, ร้านสะดวกซัก Otteri, ร้านอาหารญี่ปุ่น Shinkanzen, ไอศกรีม Molto, ร้าน Penguin Eat Shabu, ร้านเอี่ยวไถ่สุกี้โบราณ, ร้าน Best Beef และอื่น ๆ ที่การันตีคุณภาพของหลักสูตร XMBA ได้เป็นอย่างดี

การสมัครเรียนและรายละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสอบได้ที่ https://eddu.org/xmba

นอกจากนั้น ผู้สนใจสมัครเรียนยังมีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษ Consult ส่วนตัวแบบ 1 ต่อ 1 กับทีมที่ปรึกษาด้านการวางโครงสร้างธุรกิจระดับประเทศฟรี (รวมมูลค่ากว่า 45,000 บาท) เข้าร่วม Networking party ให้คุณได้แลกเปลี่ยน Connection กับเพื่อนร่วมรุ่นที่เป็นนักธุรกิจหลังเรียนจบ และสิทธิ์ในการเข้าร่วม Event สุด Exclusive สำหรับศิษย์เก่า XMBA เท่านั้น

ทั้งนี้ Eddu เป็นผู้บุกเบิกในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจผ่านคลาสเรียนสุดพิเศษและหลักสูตรออนไลน์ที่มีคุณค่า มุ่งเน้นที่จะสร้างโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการได้พัฒนาทักษะและความรู้ทางธุรกิจจากตัวจริง

เพจ Facebook : Executive Education by Eddu

อีเมล : hello@eddu.org

โทรศัพท์ : 098-741-7164

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 dWCijZS.jpeg MAaG61.jpeg MB9x2v.jpeg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif ขอเชิญชม ddHjwyR.jpeg ddHjiNI.jpeg