วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

(มีคลิป)วิศวกรรมศาสตร์  มข.เจ๋งเปิดตัวโครงการ “ต้นแบบระบบชาร์จรถ EV แบบ V2H ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์”

    เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีเปิดตัวโครงการ “ต้นแบบระบบชาร์จรถ EV แบบ V2H ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์” โดยมี รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น , และมีตัวแทนจากบริษัท มิตซูบิชิ คอมปะนี, บริษัทนิสสัน มอเตอร์ Mr. Hiroyasu Sato President of Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. , Mr. Isao Sekiguchi President of Nissan Motor (Thailand) Ltd.  ร่วมงาน ได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

            ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยชอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green  University)  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนและสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้วยนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการที่สำคัญหลายโครงการ ทั้งที่เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยเอง และโครงการความร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำ เช่น โครงการอาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (NetZero Energy Building), โครงการวิจัยการนำแบตเตอรี่ที่พัฒนาและผลิตโดย ม.ขอนแก่นมาพัฒนาต่อเป็นระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Battery Energy Storage System (BESS) เป็นต้น”ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าว

     รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวเสริมว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีความร่วมมือในการจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือที่เรียกกันว่า CSR Project กับกับบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทำโครงการ The Development of Electric Motorcycle Eco-system in Khon Kaen University ซึ่งผลจากกิจกรรมในครั้งนั้นทำให้มีรถมอเตอร์ไซค์ EV ในการทดลองใช้ในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก และหลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. ในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนา โครงการ “Environment-Friendy Community” ซึ่งในโครงการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท มิตชูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินโครงการต้นแบบ ระบบชาร์จรถ EV แบบ V2H ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นโครงการด้าน CSR Project ในการพัฒนา EV Eco-system ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผลจากโครงการนี้ ทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำ ต้นแบบระบบชาร์จรถ EV แบบ V2H ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนารถ EV ร่วมกับบริษัทต่อไปนอกจากบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ เรายังได้มีความร่วมมือจาก บริษัท Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd.ที่ได้เข้าร่วมในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านรถ EV โดยได้อนุเคราะห์รถยนต์ Nissan LEAF ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทดลองในการใช้พลังงานจากรถ EV เพื่อเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าพลังงานสำรองในครัวเรือน”รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าว

              ปัจจุบันรถ EV ที่ย่อมาจากคำว่า Electric Vehicle หรือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้า โดยได้รับความสนใจและได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะสอดคล้องกับแนวโน้มปัญหาพลังงานเชื้อเพลิงมีราคาแพงขึ้น นับวันจะน้อยลงและอาจจะหมดโลกในที่สุด ประกอบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญ ทั้งปัญหาก๊าซเรือนกระจก มลภาวะทางอากาศ ปัญหาโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

EV นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อน มลพิษทางอากาศ PM 2.5 และทิศทางพลังงานโลกที่มุ่งไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบสุทธิเป็นศูนย์จึงทำให้รัฐบาลจากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยมีนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีนโยบายด้าน Smart City โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้าน Smart Mobility เพื่อให้มีการขนส่งที่ทันสมัย มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานแล้ว ยังส่งเสริมนโยบายการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่ต้องการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย ดังนั้น ในการดำเนินโครงการระบบชาร์จรถ EV แบบ V2H ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ จะเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า การจัดการพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม และขยายผลไปสู่การปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ป้ายหาเสียง เหลืออย่าทิ้งคนขอนแก่นขอรับมาทำเสื้อ-กระเป๋า-รองเท้า สร้างรายได้ให้กับชุมชน ลดปัญหาขยะอย่างยั่งยืน
เปิดแล้วงาน Piman Home Festival 2023  ตั้งแต่ 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 66 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น
เกษตรกรมหาสารคามเป็นปลื้ม เข้ารับมอบวัวแม่-ลูกจากผู้ใจบุญ นำไปเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
มข.จับมือ เอไอเอ ยกระดับกีฬาวอลเลย์บอลอีสาน พัฒนานักกีฬาท้องถิ่นสู่กำลังหลักสำคัญของชาติด้วยการกีฬาแบบครบศาสตร์
(มีคลิป)สสว. บุกขอนแก่น เปิดตัวแอพพลิเคชั่นสุดฮิตส่งเสริมการค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอีสาน
เห็ดเผาะฝนใหม่ออกวางจำหน่ายแล้ว ขาว-อ่อน-ไม่เหนียว เคี้ยวเพลิน ราคาทะลุ กก.ละ 700 บาท