วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

ออมสิน ผนึกกำลังภาคเอกชนส่งเสริมศักยภาพ Startup และ SMEs ไทย

นางปรางมาศ เธียรธนู รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และนายไบร์อัน โธมัส ฮิลล์ Head of Tops Tongtin ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” ระหว่างธนาคารออมสิน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และโครงการท็อปส์ ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากภาคเอกชนในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ โดยธนาคารจะให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อใช้ในการก่อตั้งกิจการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือขยายกิจการ พร้อมส่งต่อผู้ประกอบการให้กับโครงการท็อปส์ ท้องถิ่น ให้เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งให้คำปรึกษา คำแนะนำ หรือจัดอบรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้านธุรกิจ หรือการจับคู่ธุรกิจ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กทม.อัปเดตความพร้อมบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าฝนปี 66
“ผู้บริหารองค์กรพันธมิตรผู้สนับสนุนการปลูกป่า ในโครงการ Care the Wild รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในวันป่าชุมชนแห่งชาติ”
“SMEs และ Startups จ. ชลุบรี รับฟังข้อมูลเตรียมพร้อมธุรกิจเข้าถึงแหล่งทุน”
ธอส. ขยายเวลาความช่วยเหลือลูกค้าเดิม M19 ต่ออีก 6 เดือน!!
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) เชื่อมโอกาสการลงทุนเปิดตัว 3  DR อ้างอิงหุ้นไทย AOT-CPALL-PTTEP  เริ่มซื้อขายใน SGX 30 พ.ค. 2566
เปิดแล้วงาน Piman Home Festival 2023  ตั้งแต่ 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 66 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น