วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

(มีคลิป)มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนาม CJ ถ่ายทอดประสบการณ์ธุรกิจค้าปลีกให้นักศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซี เจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากคณะ บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะ บริหารธุรกิจและการบัญชี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย และ บริษัท ซีเจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด โดย คุณณิชาริญ พิพัฒนผาฬิการย์ รองผู้อำนวยการฝ่าย Operation-HR , คุณปรารถนา ชังเหยี่ยว รองผู้จัดการฝ่าย Operation-HRM ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องวังเลิศ อาคาร BS.01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ซี เจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ได้เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีคุณภาพสูง และมีสมรรถนะตรงตาม ความต้องการของสถานประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจการค้าปลีก โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ทั้งในและนอกตำราเรียน รวมไปถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรร่วมกัน ทั้งทางด้านงานวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือประสบการณ์การทำงานจากบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เพื่อให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สำหรับ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจการค้าปลีก จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ครบครันในราคาประหยัด ดำเนินธุรกิจมากว่า 17 ปี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ปัจจุบันมีการขยายสาขา เปิดให้บริการแล้วกว่า 900 สาขา โดยการร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ให้นับเป็นก้าวสำคัญของการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจค้าปลีก ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ ต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg