วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

บริดจสโตนเดินหน้าโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 2” สร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ พร้อมส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนน

(23 กุมภาพันธ์ 2566) – ด้วยการสานต่อเจตนารมณ์การเป็นองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืนของบริดจสโตนเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยบนท้องถนนสู่เยาวชนและความตั้งใจให้ทุกชีวิตในสังคมเดินทางไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัย เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด ร่วมมือกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation)และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 2” สร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ (Bridgestone’s Youth Champions) ผ่านการรวมพลังเยาวชนต้นแบบรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ โดยมุ่งหวังว่าพลังจากคนรุ่นใหม่จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ สู่การสร้างสังคมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนในชุมชนพร้อมกันนี้ยังได้ส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนแก่โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในปี พ.ศ. 2566 ด้วยการปรับปรุงพื้นที่บนท้องถนนและการจราจรบริเวณโรงเรียนและละแวกใกล้โรงเรียนให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน   

สำหรับปีนี้ ไทยบริดจสโตนสานต่อโครงการ “Bridgestone Global Road Safety” เป็นปีที่ 2  โดยคัดเลือก 4 โรงเรียนจาก 4 ภาคในประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ คือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออก คือ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ คือ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนักเรียน 200 คน ครู 40 คน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้คัดเลือกเยาวชน 8 คน จาก 4 โรงเรียนเป็น Bridgestone’s Youth Champions รุ่นที่ 2 หรือเยาวชนต้นแบบที่มีจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อแลกเปลี่ยน ต่อยอด สร้างสรรค์กิจกรรมด้านความปลอดภัย ร่วมกับเครือข่ายกับรุ่นพี่ Bridgestone’s Youth Champions รุ่นที่ 1 ในการแก้ไขและรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนภายในโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน


คุณเคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด กล่าวว่า จากต้นแบบความสำเร็จของโครงการ Bridgestone Global Road Safety ปีที่ ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต ในปีที่ผ่านมาผมขอขอบคุณมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และภาคีเครือข่ายที่ร่วมสานต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่นยืน รวมถึงปลูกฝังความสำคัญของการรักษากฎวินัยจราจรสู่เด็กและเยาวชนร่วมกับบริดจสโตน ในฐานะตัวแทนของกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนประเทศไทย ผมรู้สึกดีใจที่โครงการ Bridgestone Global Road Safety เดินทางมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ เราได้ส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนให้โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในปีนี้ ด้วยเราเล็งเห็นถึงถึงความสำคัญของการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนในบริเวณดังกล่าว โดยได้ปรับปรุงและจัดทำโครงสร้างพื้นฐานสู่การเป็นพื้นที่บนท้องถนนที่ปลอดภัย ได้แก่ การติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ไฟส่องสว่าง พร้อมปรับปรุงพื้นที่ และการจราจรในละแวกโรงเรียนให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เป็นต้น เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยป้องกันอัตราการเกิดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่โรงเรียน รวมถึงชุมชน และสังคมโดยรอบได้อย่างเป็นรูปธรรม 

image.png

คุณรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) เผยถึงความสำคัญและหลักเกณฑ์การปรับปรุงพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับโรงเรียน ภายใต้โครงการ Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 2 ว่า การส่งมอบถนนติดดาวหรือพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนน ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ในครั้งนี้ เป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างสังคมแห่งการเดินทางที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มเยาวชนต้นแบบซึ่งจะเป็นกระบอกเสียงในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศของเรา โดยได้ปรับปรุงด้านความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากเกณฑ์การประเมินระดับดาวด้านความปลอดภัย (Star Ratings for Schools system – SR4S) ของ iRAP *1  ด้วยการวัดผลด้านความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนระหว่างไป-กลับโรงเรียน ซึ่งพบว่าบริเวณหน้าโรงเรียนมีสภาพการจราจรที่คับคั่งหนาแน่น ทั้งยังเป็นจุดกลับรถ และทางข้ามที่สำคัญใกล้กับห้างสรรพสินค้า จึงได้ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ รวมถึงการติดตั้งเส้นชะลอความเร็วให้เพิ่มความระมัดระวังในเขตโรงเรียน เช่น ป้ายจุดกลับรถ (U-Turn) ที่เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน ทาสีย้ำเส้นจราจรเดิมให้ชัดเจน และร่วมกับโรงเรียนจัดระเบียบที่จุดจอดรถรับ-ส่ง บริเวณหน้าโรงเรียน สอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตลงให้ได้ 50% ภายในปี พ.ศ. 2573 อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กทุกคนที่ต้องสามารถเดินทางไป-กลับโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย และขยายผลการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชน”       

คุณอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เผยว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในพิธีส่งมอบถนนติดดาวให้โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ผ่านโครงการ Bridgestone Global Road Safety ปีที่ ในวันนี้ ด้วยการสนับสนุนจากบริษัทไทย บริดจสโตน จำกัด ร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และภาคีในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ด้วยพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเมืองหลักของภาคตะวันออกมีการจราจรคับคั่ง ประกอบกับผู้ใช้รถใช้ถนนยังขาดความระมัดระวังรวมถึงวินัยจราจร ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง และเกิดความสูญเสียทางทรัพย์สิน การได้รับบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างความตระหนักจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนปลูกฝังการมีวินัยและน้ำใจในการขับขี่เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการเดินทางที่ปลอดภัยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โครงการ Bridgestone Global Road Safety นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน ทั้งยังขยายผลสู่ชุมชนและสังคมได้ดีอย่างแท้จริง


คุณนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยบริเวณพื้นที่หน้าโรงเรียนและพื้นที่สัญจรโดยรอบนับเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งต่อนักเรียน ครูผู้ปกครอง และผู้คนในชุมชนในละแวกใกล้เคียง ขอขอบคุณบริษัทไทย บริดจสโตน จำกัด มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่เลือกโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดขึ้นจริง และพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านความปลอดภัยบนท้องถนนจากโรงเรียนสู่ชุมชน ซึ่งยังช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่ได้อีกด้วย        

ไทยบริดจสโตนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเชิงรุก ด้วยการส่งเสริมความตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึก ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากพลังของคนรุ่นใหม่นั่นคือเด็กและเยาวชน โครงการ Bridgestone Global Road Safety เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมของบริดจสโตนที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อรวมพลังผลักดันและร่วมสร้างสังคมเท่าเทียมในการเดินทางอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งสะท้อน “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” “ด้าน Empowerment (พลังทางสังคม)” และ “ด้าน Ease (ความสะดวกสบาย)” เพื่อสนับสนุนและตอบแทนสังคมไทยด้วยการส่งเสริมและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน นำไปสู่การสร้างสังคมความปลอดภัยในการเดินทางอย่างยั่งยืน และส่งมอบความอุ่นใจมาสู่
การเดินทาง โดยไทยบริดจสโตนจะร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยบนท้องถนนไปยังโรงเรียนต่างๆ ผ่านโครงการ Bridgestone Global Road Safety ต่อไปในอนาคต ตามเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมผ่านการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนของบริดจสโตนทั่วโลก

image.png

*1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน ดาว คือ การปรับปรุงสาธารณูปโภคด้านการจราจร โดยใช้เกณฑ์ตามระบบเครื่องมือการให้คะแนนระดับดาวสำหรับโรงเรียน (Star Ratings For Schools system – SR4S) ของ iRAP  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อิงหลักฐานนี้ใช้ในการวัดค่า จัดการ และสื่อสารความเสี่ยงที่มีต่อเด็กในการเดินทางไปโรงเรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับถึงศักยภาพในการลดความเสี่ยงและช่วยชีวิตคนเดินเท้าทั่วโลก และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Prince Michael International Road Safety Award เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ระบบนี้อำนวยให้มีการปรับปรุงช่วยชีวิตและป้องกันการบาดเจ็บได้ตั้งแต่วันแรกที่ใช้งาน ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ระบุถึงการดำเนินการด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ไว้ในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 3.6 (Sustainable Development Goal – SDG 3.6) ในหมวดสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และSR4S ก็เป็นกุญแจสู่การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทั่วโลกสำหรับคนเดินเท้าทั้งวัยเด็กและวัยรุ่น


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กลับมาอีกครั้ง! บริดจสโตนร่วมมือกรมการขนส่งทางบก สร้างนักขับขี่คุณภาพ เปิดอบรมฟรีเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ วันเสาร์-อาทิตย์
มหกรรมเศรษฐกิจและการค้าข้ามช่องแคบ ครั้งที่ 26 เปิดฉากแล้วที่เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน
Aura Bangkok Clinic เปิดตัวสาขาใหม่! ยึดทำเลทอง ขึ้นห้าง Mega Bangna พร้อมลุย SOLAURA+ Official Store สาขาแรก
มาเด้อครับพี่น้อง….ทรู คอร์ปอเรชั่น ชวนมาเยือนขอนแก่น เบิ่งพลังสัญญาณทรู 5G ลุยเดินหน้าแคมเปญ “ทรูทั่วไทย” ทั่วไทย ทั่วถึง ทุกคน
SO ปลดล็อค หนึ่งในกลุ่มธุรกิจการเงินใช้ Outsourcing Solution พลิกผลการดำเนินงานโตเกินคาด 300% ด้วยกำลังคนเท่าเดิม
ธนาคาร/สถาบันการเงิน พาเหรดขานรับนโยบายรัฐบาล ร่วมกันลดอัตราดอกเบี้ยลง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย