วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

OR ขึ้นทำเนียบธุรกิจที่มีความยั่งยืน “The Sustainability Yearbook 2023” จาก S&P Global ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุนทั้งสถาบันไทยและต่างประเทศ

OR ได้รับการคัดเลือกจาก S&P Global ให้อยู่ในทำเนียบธุรกิจที่มีความยั่งยืน “The Sustainability Yearbook 2023” กลุ่มธุรกิจ Retailing ภายหลังจาก OR เข้าร่วมประเมินความยั่งยืนในระดับสากลในปีแรกที่เข้าร่วม ตอกย้ำความเชื่อมั่นและการยอมรับจากนักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในระดับสากล

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือOR เปิดเผยว่า การที่ OR ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบธุรกิจที่มีความยั่งยืน หรือ “The Sustainability Yearbook 2023” ในครั้งนี้ เป็นผลจากการเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนระดับสากลโดย S&P Global โดยในปี 2565 มีบริษัทเข้าร่วมการประเมินมากกว่า 7,500 บริษัททั่วโลก แบ่งเป็น 61 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้รับประกาศรายชื่อบน Sustainability Yearbook ต้องมีผลคะแนนสูงสุดเป็น 15% แรกจากทุกบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดย OR ได้เข้าร่วมการประเมินเป็นปีแรก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ของ OR ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม มิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินระดับสากลของ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices)

ทั้งนี้ OR ดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ Empowering All Toward Inclusive Growth หรือเติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR’s SDG หรือแนวคิด SDG ในแบบฉบับของ OR ที่จะตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการสร้างโอกาสเพื่อคนตัวเล็ก (S:Small) ซึ่งมุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชน และการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ (D:Diversified) โดยเน้นการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ ด้วยการร่วมลงทุนในหลายธุรกิจเพื่อผนึกกำลังประสานจุดแข็งและเติบโตไปพร้อมกับ OR ผ่านช่องทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ OR “Inclusive Growth Platform” ทั้ง Physical Platform และ Digital Platform ตลอดจนการสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาด (G:Green) โดยให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมธุรกิจทุกประเภทให้เป็นธุรกิจสีเขียว เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีเป้าหมายสู่การเป็น Carbon Neutrality ในปี 2030 และ Net Zero ในปี 2050


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แถลงเปิดฤดูกาล! ศึก OR BRIC Superbike 2023 วางเป้าปักธงความสำเร็จ สู่เบอร์หนึ่งเอเชีย
พีทีที สเตชั่น เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย มอบไข่ไก่ฟรีจำนวน 1 แพ็ก เมื่อเติมน้ำมันที่ พีทีที สเตชั่น ในกรุงเทพฯ ครบ 300 บาท 17 – 19 มีนาคมนี้
OR เปิดทิศทางการดำเนินธุรกิจ ปี 2566 มุ่งขยายธุรกิจไลฟ์สไตล์ เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเดิม พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่
OR เผยผลการดำเนินงานปี 2565 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว พร้อมฐานะทางการเงินที่ยังคงแข็งแกร่ง เดินหน้าลงทุนเพิ่ม 3.1 หมื่นล้าน
OR ได้รับการจัดเครดิตองค์กรเป็นครั้งแรกจาก TRIS ระดับ “AA+” สะท้อนความเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกน้ำมันที่มีความแข็งแกร่ง
โออาร์ จับมือมิตซูบิชิ มอเตอร์ส และไปรษณีย์ไทย สานต่อความร่วมมือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอร์รี่ในการขนส่ง