วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

มทบ.23 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านมอบผ้าห่มกันหนาวกองทัพบกให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอากาศหนาว

กองทัพบก เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” มทบ.23/ศบภ.มทบ.23 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านมอบผ้าห่มกันหนาวกองทัพบกให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอากาศหนาว ในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น

   เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 23 โดย พันเอก สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 /รองผอ.รมน.จังหวัดขอนขอนแก่น พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 23 และจิตอาสาพระราชทานจากกองพันมณฑลทหารบกที่ 23  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนชุมชนรอบค่ายฯ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 11 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายศรีพัชรินทร ชุมชนริมทางรถไฟ หมู่ที่ 13 บ้านดอนหญ้านาง ตำบลศิลา อำเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

   พร้อมมอบข้าวสาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ประสบภัยหนาว ตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และให้กลับเข้าสู่การดำเนินชีวิตในสภาวะปกติโดยเร็วที่สุด โดยมีชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก รพ.ค่ายศรีพัชรินทร เข้าตรวจสุขภาพ และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น.

  ภาพ-ข่าว/ภัสสะ บุญธรรม./ขอนแก่น.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg