วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันครู ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา

จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันครู ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา

(16 ม.ค. 66) ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2566 ครั้งที่ 67 ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมง่านกว่า 2,500 คน

สำหรับการจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูส่งเสริมความสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจนดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนและธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีบูชาบูรพาจารย์พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 560 คน

การจัดงานวันครู เริ่มต้นมาจากการปรารภและการเรียกร้อง ของครูจำนวนมากที่ต้องการให้มีการระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลย์ สงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรี และได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 กำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นวันครูครั้งแรกเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566